Vesterbjergevej 9

   

                                     1949                                                                        1966

Vesterbjergevej 9

Matr. 8m – 1,8 ha. (2020)

?         Thyge Jensen
1920  Sophus Olesen og Chr. Nissen Bøndergaard, skøde tinglyst nr. 1130 d. 20.06.1920 (O-451)
1925  Frands Theodor Bøndergaard (landarbejder), f. 16.10.1895 i Sdr. Felding
Ejendommen udgør et husmandsbrug i.h.t. lov  02.09.1924, og der er ydet statstilskud og          optaget lån i Statslånefonden.
1948  Georg Hansen, (landarbejder). Skøde tinglyst L2044 d. 09.07.1948
1951   Gunnar Østergaard Madsen, skøde tinglyst L1004 d.18.05.1952
2008  Tue Møller Ingversen, skøde tinglyst d. 11.04.2008

Tilbage til Vesterbjergevej