Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift.

Kontingent er 150 kr. om året pr. husstand. 100 kr. for enlige

Der kan betales på Generalforsamlingen i februar måned

Der kan også indbetales direkte på vores kontonummer:  9620-9035669377