Generalforsamling

Formandens beretning 2024

Referat fra generalforsamling 22.02.2024

Revideret driftsregnskab 2023

 

Der afholdes ordinær generalforsamling  TORSDAG d. 22. FEBRUAR kl. 19.30 på Engholm Centret med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning                         

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 14. februar.