Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 17. februar 2022 kl. 1930 på Engholm Centret med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 10. februar

Den nye bog udleveres gratis til alle medlemmer