Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling                  kl. 1930 på Engholm Centret med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning                         

3. Kassererens beretning

4. Vedtægtsændringer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.