Arkivets åbningstider
Lokalhistorisk Arkiv er igen åbent torsdage fra kl. 15.30 til 17.30

Bog om Sdr. Felding by
Vi arbejder i øjeblikket med bogen om Sdr. Felding by, og tager derfor billeder af samtlige huse i byen.
Hvis du ikke vil have billede af dit hus med i bogen tager Leif Jørgensen imod besked.

Bogen om ejendommene på Sønderlandet
Den gratis Bog kan stadig afhentes hos Leif Jørgensen, Tømmergården 14 mod at betale årets kontingent på kr. 150, – for ægtepar og kr. 75,- for enlige

Sdr. Felding Præstegård

MOGENS NIELSEN ER INDTRÅDT I BESTYRELSEN!