Arkivets åbningstider
Lokalhistorisk Arkiv er desværre stadig lukket på grund af Corona.

Bogen om ejendommene på Sønderlandet
Den gratis Bog kan afhentes hos Leif Jørgensen, Tømmergården 14 mod at betale årets kontingent på kr. 150, – for ægtepar og kr. 75,- for enlige

Sdr. Felding Præstegård

MOGENS NIELSEN ER INDTRÅDT I BESTYRELSEN!