Nyhed fra 1955. Manden på Store Skovbjerg fylder 80 år. Se under NYHEDER

Generalforsamling 23. marts.
Der afholdes ordinær generalforsamling på plejehjemmet Engholm onsdag. d. 23. marts kl 19.30
Ifølge foreningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, men da der nu er udbrud af Corona på plejehjemmet Engholm, er vi i bestyrelsen blevet enige om at udsætte generalforsamlingen.
Dagsorden til generalforsamlingen følger senere
Gennem flere år har der været problemer med at besætte bestyrelsesposterne i foreningen, derfor er det vigtigt at møde op til generalforsamlingen og være med til at bestemme fremtiden for det lokalhistoriske arkiv i Sdr. Felding, Sandet og Stakroge
Mvh Bestyrelsen

Bogen om ejendommene på Sønderlandet
Den gratis Bog kan stadig afhentes hos Leif Jørgensen, Tømmergården 14 mod at betale årets kontingent på kr. 150, – for ægtepar og kr. 75,- for enlige

MOGENS NIELSEN ER INDTRÅDT I BESTYRELSEN!

Sdr. Felding Præstegård

Arkivets åbningstider
Lokalhistorisk Arkiv er åbent torsdage fra kl. 15.30 til 17.30 samt efter aftale.
Lukket i skolernes ferier.

Kontakt
Sdr. Felding Lokalhistoriske  Arkiv
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Email:
Arkivleder: Leif Jørgensen, tlf. 21764585

Arkivet har til huse på 2. sal på Plejehjemmet “Engholm” i Sdr. Felding.
Her findes arkivalier fra det gamle Sdr. Felding sogn med byerne Sdr. Felding, Sandet og Stakroge