Vesterbjergevej 5

   

                                     1947                                                                         1966

Vesterbjergevej 5 ”Egebjerg”

Matr.9a, 6b, 9i, 10m, 18d – 41,7 ha. (2020)
Oprindelig halvdelen af gl. matr. nr. 33 – Htk 0-6-3-2,5

1776  Peder Hartvigsen
PH var fæster under Møltrup, men købte ejendommen og blev selvejer i 1776
PH flyttede i 1789 til matr. 12 – ”Klokkehøjgård”
1789  Peder Carstensen, svoger
1800  Peder Bertelsen, fra Elkjær
1803  Svend Nielsen ,Hauge
1811  Peder Jensen Bjerge, svigersøn gift med Marianne Svendsdatter, skøde tinglyst 16.02.1811
          H.P. Hansen skriver i:  ”Statsbankerotten i overleveringen” ”Fortid og Nutid”, bind 16:
” P. Bjerg i Sdr. Felding havde lånt 100 daler af Gregers Rasmussen, Gammelmark, og da        disse blev sagt op, red han rundt i tre dage for at låne beløbet af andre. Det mislykkedes, og    han måtte gå fra gården. Siden gik han på omgang i sognet” (datidens fattighjælp).
          ”I 1834 boede han i et hus i Nederby og vag daglejer. Hans kone og to døtre ernærede sig ved strømpestrikning. I 1845 var han 65 år, fæste- og husmand, og levede af uldstrikkeri med tilskud fra fattigvæsnet .
1833  Gregers Rasmussen, skøde tinglyst 25.04.1833
1836  Peder Henningsen, skøde tinglyst d. 30.06.1836 – ejendommen var noteret for htk. 0-6-2-2,5
11.02.1937 tinglyses et køb fra Peder Jensen Bjerre i Gammelmark htk. 0-7-2-1-0, som oprindelig kom fra Thyge Broks gård. Ejendommen er nu noteret for htk. 0-7-2-0,5 og 64 ha.
1862  Jens Nielsen, svigersøn, skøde tinglyst 09.07.1862 (21-434)
I skødet er anført, at Peder Henningsen og hustru Birthe M. Jacobsdatter skal have aftægt          resten af deres levetid,
Skøde d. 16.12.1862 til JN vedr. matr. 6b tinglyst nr. 24-691 d. 27.02. 1869
Skøde d. 15.06.1873 til JN vedr. ? tinglyst nr. 30527 d. 11.09.1875
Skøde d. 11.12.1878 til JN vedr. ? tinglyst nr.34-460 d.26.04.1879
Mageskifteskøde d23.02.1887 tinglyst nr. 680 d. 09.07.1887
1886 udstykkes og sælges matr. 9b, 9c, 9d og 9g (moselodder i Stakroge
1898  Peder Jensen, søn, skøde tinglyst nr. 513 d. 16.04.1898
g.m. Margrethe Nielsdatter
1920  Kristian M. og Peder Madsen, kartoffelhandlere skøde tinglyst nr. 2272 d. 11.11.1920
1940  Kristian Marinus Madsen, skøde fra Peder Madsen tinglyst nr. 4679 d.19.03.1940
1947   Jens Kristian Andersen, g.m. Johanne Marie, skøde tinglyst L6049 d. 11.03.1947
2000  Paul T.B. Pedersen, g.m. Grete, skøde tinglyst 26.06.2000

Tilbage til Vesterbjergevej