Vesterbjergevej 4

   

                                     1947                                                                         1966

Vesterbjergevej 4

Matr. 10a, 10p, og 10o – 29,5 ha.(2020) (halvdelen af gammel matrikel nr. 13)

1757  Jakob Iversen, skøde fra Claus Svitzer, Juellingsholm tinglyst d. 20.11.1757
1759  Jens Iversen, bror, g.m. Else Jacobsdatter, skøde tinglyst 1759
1808  Poul Hartvigsen, svigersøn, skøde tinglyst d. 10.12.1808
g.m. Susanne Jensdatter, PH var gift 3 gange, først med Karen Jensdatter, som var datter af      Jens Iversen, som døde 13.06.1787 (et barn – Else Poulsdatter.
Fire måneder senere d. 28.10.1787 giftede han sig efter kgl. Bevilling med hendes søster,           Margrethe Jensdatter, som døde d. 14.08.1792 (2 børn – Hartvig Poulsen og Sidsel         Poulsdatter). Ca. 1799 giftede PH sig med Susanne Jensdatter, datter af Jens Pedersen Bjerre    i Overby (2 børn Margrethe Poulsdatter og Jens Bjerre Poulsen).
          Uddrag af skødet fra Jens Iversen:
Poul Hartvigsen skal holdes skadesløs i alle måder, til hvilken ende udleveres det til mig af    min broder Jacob Iversen i Drongstrup udgivne skøde af 18/3 1759 samt det afgangne Sr.        Claus Svitzer til Juellingsholm til forbemeldte min broder udstedte skøde af 20.12.1757 som      lovlig adkomst for min kære svigersøn Poul Hartvigsen”.
Af skifter efter hans først kone fremgår de, at hun havde 2 søskende – Jakob Jensen og   Margrethe Jensdatter
1819  Mathias Jensen Bjerge, g.m. Ane Marie Knudsdatter.
Skøde tinglyst 17.11.1819, købspris 784 Rgd. + aftægt
1840  Niels Jørgensen, svigersøn, g.m. Susanne Mathiasdatter, skøde tinglyst 21.05.1840
Skøde fra enken efter MJB, Ane Marie Knudsdatter, salgspris 72 Rgd. Og aftægt til Ane Marie    Knudsdatter og Susanne Jensdatter. Ejendommen var på 55 ha. og htk. 1-1-0-1,5
1871  Maren Nielsen, datter, skøde tinglyst d. 18.11.1871
Hun blev gift med Gyde Chr. Pedersen. Vielsesattesten blev tinglyst d. 18.11.1871 som   adkomst for ham. Hen døde i 1875, og Maren Nielsen blev gift med Jens Jacobsen.          13.04.1872 udstykker Gyde Pedersen matr. 10b og sælger den til Frederik Hartvigsen.          Matr. 10c sælges til Hans Jensen, og matr. 10d sælges til Chr. Pedersen.
1877  Jens Jacobsen, skøde tinglyst d. 07.04.1877
1877  Jacob Andersen, skøde tinglyst 16.06.1877
07.12.1878 sælger JA matr. 16b til L. Nielsen
1884  Chr. Jensen, auktionsskøde tinglyst nr. 730 d.20.06.1884
Mageskifteskød til CJ tinglyst nr. 679 d. 09.07.1887
0812.1886 udstykkes 10e fra 10a og 17.07.1895 udstykkes 10f fra 10a
1895  Chr. Peder Andersen, skøde tinglyst nr. 1011 d. 07.09.1895
Ved folketællingen i 1901 var ejendommen lejet ud til skrædder Jens Andersen
1912  Søren Jensen, stedsøn, skøde tinglyst L634 d. 13.04.1912
SJ var født d. 20.08.1886 i Sdr. Felding, gift 2. gang med Petrine Jacobsen f. 06.03.1884 i          Borris.
?        Petrine Jensen
1952  Hans Kristian Jensen, søn, skøde tinglyst L5047 d. 20.08.1952
Skøde til samme på matr. 11b i 1957 L7321
1991  Frederik Djernæs, Mogens Nielsen, Niels Jacobsen og Bjarne Kvist Hansen
Midlertidig Skøde L19657 tinglyst d. 11.07.1992
Endeligt skøde L27529 tinglyst 18-09-1991
1992  Lisbeth Jensen og Hans Ole Nielsen, skøde på Bjarne Kvists andel
Midlertidig skøde L34234 tinglyst 10.11.1992
Endelig skøde L34243 tinglyst d. 18.11.1992
1996  Søgaard Andelsbrug, skøde tinglyst 06.05.1996
De oprindelige bygninger er sløjfede og der er bygget et nyt stuehus

Tilbage til Vesterbjergevej