Vesterbjergevej 3A

   

                                     1961                                                                          1966

Vesterbjergevej 3A     Vester Bjerge Skole

Matr. 12h – 11.612 m2  udstykket fra matr. 12A

1908  Sdr. Felding Kommune køber d. 17.07.1908 matr. 12h for at bygge en ny skole
1949  Sdr. Felding Kommune skøde på matr. 12o tinglyst L5864 d.22.02.1949
1960  Peder Møller Nielsen, skøde på 12o og 12h tinglyst L5631 d. 11.10.1960
1990  Jens Bak, skøde tinglyst L27976 d. 10.10.1990
1997  Kathrine og Valter Santini, skøde tinglyst 26.

Tilbage til Vesterbjergevej