Vesterbjergevej 2

   

                                     1947                                                                        1966

Vesterbjergevej 2 ”Højgård”

Matr. 11a, 11i, 11q, 11r, 13b og 13c – 20,9 ha. (2020)

1776  Anders Larsen Schiiøtt (Anders Skytte), skøde 24.06.1776
Anders Larsen – fæster hos Chr. De Linde – lånte 98 Rgd af Enevold Oluf købte sin ejendom til selveje. Ejendommen var ansat til Htk.  0 – 7 – 2 – 2
1876  Anders Andersen, skøde fra enken Maren Jensdatter til sønnen
1788  Jørgen Jensen fra Moesgård, svoger g.m. Margrethe Andersdatter
Skøde d. 25.08. 1788 – købspris 98 Rgd + aftægt til Maren Jensdatter
1820  Jens Jørgensen, søn, skøde d. 20.03,1820
Han købte også Lund Eng Htk 1-0-0-7/18. Han flyttede senere til Borris.
1822  Anders Jørgensen, bror, skøde 14.09.1822
Matr. Nr. 11 var da på 166 ha. med htk. 1-4-3-0
1848  Cornelius Andersen, søn, skøde tinglyst d. 15.07.1848
11.10.1860 – Matr. nr. 38 Nørrelandet, der tidligere havde hørt til nr. 4 Sønderlandet, blev          ved skrivelse tillagt matr. nr. 11
27.11.1860 udstykker CA matr. nr. 11b, 12e og 19c, som han selv beholder,
og matr. 11b, 11e og 11d, som han agter at sælge.
09.10.1880 sælges matr. 38 Nørrelandet til Jens Severin Jensen
1880  Jens Chr. Jensen fra Tarp, skøde tinglyst nr. 368 d. 21.02.1880. JCJ dør 26.11.1889
1890  Johanne Nielsen, enke efter JCJ, skifteretsattest som adkomst tinglyst nr. 911 d. 11.10.1890
Jens Chr. Jensen døde den 26.11.1889, Johanne gifter sig igen d. 07.02.1890
1890  Kristian Peder Andersen, vielsesattest som adkomst tinglyst nr. 912 d. 11.10.1890
1907  Jens Jensen, søn af Jens Chr. Jensen, skøde tinglyst nr. 1799 d. 12.10.1907
1912  Søren Jensen, skøde tinglyst L634 d.13.04.1912
1919  Rasmus Christensen og Knud Andersen, skøde tinglyst nr. 683 d. 15.03.1919
1924  Christian Pedersen, Fogedudlægsskøde tinglyst nr. 1141 d. 31.05.1924
1942  Niels Thyregaard Kristensen, skøde tinglyst L4497 d. 10.12.1942
13.04.1954 – skøde til samme på matr. 11i
07.09.1957 – skøde til samme på matr. 13b
04.091986 – foreløbig skøde til E.W. Grevenkop Castenskjold på matr. 11p til minkfarm.
1989  Anne F. Thyregaard Kristensen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L20355 d. 01.01.1989
1995  Peder Thyregaard Kristensen, skøde tinglyst d. 29.12.1995

Tilbage til Vesterbjergevej