Vardevej 162

   

                                     1947                                                                       1966

Vardevej 162 ”Ulvhøj”

Matr. 19f, 19t og 19ø – 25,4 ha. 2020
A-143

1873  Jeppe Jensen, skøde fra Anders Chr. Pedersen, tinglyst L28161 d. 15.11.1873
Skøde til samme fra Cornelius Andersen, tinglyst 09.05.1874
1883  Dorthe Marie Christensen, skifteattest dom adkomst tinglyst d. 15.09.1883
1883  Morten Madsen, skøde tinglyst (39719) d. 15.09.1883
1886  Niels Pedersen, skøde tinglyst nr. 178 d. 39.01.1886
1908  Iver Koed Christensen, mageskifteskøde tinglyst nr. 2418 d. 05.12.1908
1909  Peder Bakkestrøm Pedersen, skøde tinglyst L2103 d 13.11.1909
1919  N.K. Sørensen (Højris) proprietær, skøde tinglyst nr. 1053 d. 26.04.1919
1922  Martin Jacobsen, skøde tinglyst nr.2284 d. 26.08.1922 (Q-251)
1925  Peder Jørgen Karl Frandsen, skøde tinglyst nr. 710 d. 04.04.1925
1925  Christian Skovlyst Frandsen, skøde tinglyst L11610 d. 29.10.1925
1995  Susanne Vestergaard, skøde tinglyst 25.01.1995

Tilbage til Vardevej