Vardevej 161

   

                                     1952                                                                        1989

Vardevej 161 ”Svanholm,”

Matr. 14al og 14am – 21,2 ha. (2020)
Jorden er udstykket fra Østerbjerggård

1908  Jens Jensen, skøde tinglyst  L2803 d. 04.12.1908
1913   Christian Jensen, skøde tinglyst L1974 d. 01.11.1913
1915   Mourits Thomsen, skøde tinglyst L399 d. 03.03.1913
1919   J.P. Christiansen, skøde tinglyst L414 d. 15.02.1919
1919   Jens Jensen, skøde tinglyst L3071 d. 13.09.1919
1946  Ejnar Christian Meldgaard Jensen, skøde tinglyst L2595 d. o5.09194
1992  Henny Kirstine Marie Jensen, skifteretsattest som adkomst for enken
tinglyst L36499 d. 1012.1992
2011  Joost Oppers, skøde tinglyst 17.02.2011
Fra 1943 – 1958 blev der gravet brunkul på ca. 10 tdr. land, som nu indgår som en del af ”Svanholm Fiskesø”

Tilbage til Vardevej