Vardevej 157

   

                                    1947                                                                         1989

Vardevej 157 ”Østerbjerggård”

Matr. 14a, 14bz og 5cu 89,5 ha. (2020)

1778  Christen Nielsen, skøde fra Eske Hansen på Odderup på halvdelen af matr. Nr. 14 på  hartkorn 2-3-1-1. Den anden halvdel var solgt til Carsten Pedersen, som i 1781 solgte den til        Jens Carstensen. Denne halvdel blev i 1790 købt af Chr. Pedersen, Fruergård, han flyttede          senere til Bøvl.
1791  Niels Christensen, søn af CN, skøde tinglyst 02.07.1791
NC købte i 1796 den anden halvdel af matr. 14 af Chr. Pedersen, Bøvl, og ejer nu hele matr.        14 Sønderland. Handlen bliver først tinglyst d.30.10.1813, hartkorn 4-6-2-2
1813  Niels Christensen Rahbæk, svigersøn g.m. Margrethe Nielsdatter
Gården overtages for 100 Rgd plus aftale iflg. Aftægtskontrakt af 02.10.1813
1813  Niels Jensen, Døvling, g.m. Ane Cecilie Frederiksdatter fra Minds
Niels Christensen Rahbæk og Niels Jensen byttede lige over, men NJ skulle overtage                 aftægterne på Østerbjerge. I skødet står der:
”Sluttelig bemærkes, at den jernkakkelovn, som aftægtsmanden Niels Christensen i        Østerbjerge har, beholder han til brug, mens hans mor lever, men den skal efter hendes død      være mig Niels Rahbæk og min hustru eller vore arvinger vedrørende, og bliver således              gårdens ejer uvedkommende.”
Niels Chr. Rahbæk fik ”Gammelgård” i Skarrild i bytte.
1847  Frederik Johan Nielsen, søn af NJ, skøde tinglyst 15.05.1847
Gift 01.05.1845 med Margrethe, datter af Anders Jørgensen i Vester Bjerge
Inden udstykningerne begyndte var matr. 14 på 512 ha. og hartkorn på 4.3.0.2
Udstykket i 1860:
14b – solgt til Peder Christensen
14c – solgt til Peder Nielsen
14d – solgt til Rasmus Andersen
14d blev delt i 14d og 14d og solgt til Jens P. Christensen og Niels Nilsen
31.10.1874 udstykkes fra 14a: 14h, 14i, 14k, 14l og 14m
1874 skøde fra Chr. Gydesen vedr. 19d tinglyst 11.04.1874
1876, skøde fra Jørgen Andersen vedr. 14f, tinglyst 08.01.1867
Iflg. en vurdering i 1874 var stuehuset opført i 1874, det var 22,5 alen langt, 19,25 alen dyb          og 3,t5 alen høj, grundmur af brændte sten med tag strå og lyng.
1876  J.M. Rybsahm i Hamborg, skøde tinglyst d.19.021876 (31-138
1881 udstykkes 14n, 14o, 14p, 14q fra24bx
1882  Laust Pedersen, skøde nr. 752 tinglyst d.08.07.1882(41-229)
1885  Jens Nielsen, mageskifteskøde tinglyst nr. 988 d. 19.12.1885
1885  Niels Pedersen, mageskifteskøde tinglyst nr. 1320 d.19.12.1885
1885  Jens Chr. Christensen, mageskifteskøde tinglyst nr. 1321 d,19.12.1885
1898  Thomas Holm Thomsen, skøde tinglyst nr. 854 d. 02.07.1898
1898  Anders Chr. Hansen Andersen, skøde tinglyst nr. 1306 d. 19.11.1998
17.11.1900 udstykkes 14ad fra 14a, 14ae fra 14n, 14af fra 14o og14ag fra 14p
1901  Peder Sørensen Pedersen, auktionsskøde tinglyst nr. 1414 d. 23.11.1901
1920  Thomas Pedersen, søn af PSP, f. 26.12.1894, g.m. Julie Augusta 24.04.1898 i Ryde
Skøde tinglyst nr. 346 d. 21.02.1920
Den gamle gård lå idyllisk ved Østerbjerge bæk, skærmet mod vestenvinden af en høj bakke,      hvis top og øst skråning var dækket af et tæt eger krat – en rest af en ældgammel skov.                Efter en brand i 1932 blev en ny gård opført oppe på bakken på den nuværende placering
1962  Julie Augusta Pedersen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L5918 d.06.10.1962
1962  Henrik Nielsen, skøde tinglyst L5919 d. 06.10.1962
1966  Vagn Ackermann, endelig skøde tinglyst L3081 d. 13.04.1967
1970  Karsten V. Dalby, dyrlæge, skøde tinglyst L11040 d. 19.11.1970
1976  Poul Anders Lomholt, skøde tinglyst L38758 d. o7.09.1976
20.07.1989 skøde til samme på 5eo og 5k
2011  Renè Lomholt og Poul Anders Lomholt skøde tinglyst 14.07.1911

Tilbage til Vardevej