Vardevej 155

   

                                     1949                                                                       1961

Vardevej 155 ”Skovlyst

Matr. 14h – 13,5 ha. (2020)
Jorden er udstykket fra Østerbjerggård af Frederik Johan Nielsen og matr. 14h, 14i, 14k og 14l sælges til svigersønnen Eske Pedersen

1875  Eske Pedersen (Bakkegård), skøde tinglyst 10.02.1875
1876  J.M. Rybsahm, skøde tinglyst 30.09.1876
1881  Peder Gydesen, skøde tinglyst nr. 968nd. 30.07.1881
1884  Adm. Af Rybsahms ejendomme (E.M. Dalgas, Otto Langballe og Alfred V. Kieler) overtog gården ved auktionsskøde d. 19.9.1884, tinglyst nr. 1160 d. 25.101884
1885  Lars Laursen, auktionsskøde tinglyst d. 17.10.1885 (4-581)
1886  Niels Villadsen, skøde tinglyst nr. 1003 d. 30.10.1886 (44-53)
1890  Chr. Pedersen Skovlyst, f. 10.11.1864 i Lønborg, g.m. Kirsten f.15.04,1869, skøde tinglyst nr. 204 d. 01.13.1890
1937  Harry Skovlyst Pedersen, skøde tinglyst L4019 d. 09.07.1937
I kommunens matrikelfortegnelse i 1964 kaldes ejendommen ”Bjerre Vejrmølle”
1985  Gitte og Tage Nielsen, skøde tinglyst L40590 d. d. 18.091985.
I egeskoven på ejendommen blev der indtil omkring 1950 arrangerer fester og                                friluftsforestillinger i ”æ krat” for egnens befolkning
Da Peder Gydesen, som var møller, købte ejendommen i 1881 var der  en såkaldt hollandsk        vejr mølle på ejendommen, som da blev kaldt Østerbjerg Mølle, der hørte også et teglværk          til ejendommen.

Tilbage til Vardevej