Vardevej 154

       

                           1947                                                                 1966

Vardevej 154   “Ilderhøjgård”

Matr. 1h – 19,4 ha. (2020)

1893     Anton Hansen, søn af Hans Slot,
skøde fra præsteembedet på 1h og 1i tinglyst nr. 446 d. 20.05.1893 (159-) AH opførte de første bygninger i 1894.
1896 sælger han matr. 1i til Mads Christensen
1870     Maren og Anders Jensen, skøde tinglyst nr. 631 d. 07.05.1904
Anders Jensen var født i Ørbæk d. 04.07 1870 som det yngste barn af Chr. Jensen og Karen Christensdatter på
Bakkegården i Ørbæk. To andre søskende bosatte sig også i Sdr. Felding – Christen på Klinkgård i Overby og
Mette Marie på Lægården i Ilderhede. Maren og Anders Jensen fik ingen børn.
1947    Tinne og Anders Frederiksen, skøde tinglyst nr. 4879 d. 24.12.1947
Anders Frederiksen var født på Lægården som Kirstine og Kristen Frederiksens første barn.
1976    Ninna og Niels Bjarne Frederiksen
1993    Ninna Frederiksen, auktionsskøde 06.08.1993
Navnet “Ilderhøjgård” stammer fra en fredet gravhøj på ejendommen. I skødet står, at
familien Skipper har ret til klynekastning på ejendommen
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1989

Tilbage til Vardevej