Vardevej 154

   

                                    1947                                                                        1966

Vardevej 154 ”Ilderhøjgård”

Matr. 1h – 19,4 ha. (2020)

1893  Anton Hansen, søn af Hans Slot,
skøde fra præsteembedet på 1h og 1i tinglyst nr. 446 d. 20.05.1893 (159-)                                        AH opførte de første bygninger i 1894. 1896 sælger han matr. 1i til Mads Christensen
1870  Maren og Anders Jensen, skøde tinglyst nr. 631 d. 07.05.1904
Anders Jensen var født i Ørbæk d. 04.071870 som det yngste barn af Chr. Jensen og Karen        Christensdatter på Bakkegården i Ørbæk. To andre søskende bosatte sig også i Sdr. Felding –    Christen på Klinkgård i Overby og Mette Marie på Lægården i Ilderhede.         
Maren og Anders Jensen fik ingen børn.
1947  Tinne og Anders Frederiksen, skøde tinglyst nr. 4879 d. 24.12.1947
Anders Frederiksen var født på Lægården som det Kirstine og Kristen Frederiksens første barn.
1976  Ninna og Niels Bjarne Frederiksen
1993  Ninna Frederiksen, auktionsskøde 06.08.1993
Navnet ”Ilderhøjgård” stammer fra en fredet gravhøj på ejendommen. I skødet står, at           familien Skipper har ret til klynekastning på ejendommen
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1989

Tilbage til Vardevej