Vardevej 153

   

                                     1952                                                                       1989

Vardevej 153 ”Fruergård”

Matr. 5a – 2 ha. (2020)
Fruergård var indtil ca. 1650 sognets eneste herregård, men den blev ødelagt under krigene mod Sverige. Efter krigen blev gården genopbygget igen, nu var den reduceret til at være en større bondegård.
Fruergård bestod oprindelig af den gamle matrikel nr. 28, og den var indtil slutningen af 1700-tallet én gård med 2-3 fæstere. Efter landbrugsreformerne og den nye matrikel blev ejendommen delt i to matrikler Sønderlandet nr. 4 og 5.
I 1678 blev der udskrevet en kop- og kvægskat (en skat på alle mennesker og dyr). Der betaltes på Fruergård 2 Rgd.  9mrk. og 8 sk.
I indberetningen fra sognepræsten står der:
Saa haardt velangåendes hans Fæmon, da som Pest og Lungesot blandt Fæmonet har grasseret her i Sognet paa adskillige Steder denne Sommer, og han den største Del deraf haved mistet, og det lidet efterblevne endnu er siug, haver jeg det antegnet, anmodendes underdanigst, at Menneskenes Hænder skulle blive barmhjertige, hvor Guds Haand trykker.”
Fruergård havde tilsyneladende to ejere, om der måske er tale om to gårde vides ikke. Hver ejer er noteret for hartkorn 3 td. -1 skp. –  0 Fdk. – 5/6 Alb.
I 1838 da Søren Jensen Rahbæk overtog Fruergård var hele matr. 5 ejet af ham.

1776  Peder Svendsen, skøde fra Rasmus Rasmussen, Urup – tinglyst d. 24.06.1776
Hartkorn: 3 tdr. 1 skp. 5/6 alb, købssum 250 Rgd
?        Peder Pedersen og Jens Andersen
1807  Jens Christensen Rahbek, skøde tinglyst 05.08.1807
1840  Søren Jensen Rahbæk, søn, skøde tinglyst 26. 0.1840
Hartkorn: 6-0-2-1 ¾ (han havde krohold, gæstgiveri og stald.
Skøde tinglyst til samme fra Mads Nielsen på matr. 4c Nørrelandet
17.03.1860 udstykkes 5b – solgt til N. Knudsen og 5c – solgt til N. Hartvigsen
02.12.1862 udstykkes 5e fra 5a – solgt til Christen Pedersen
Iflg. ny matrikel fra 1844 er matr. 5 på 385 ha. med hartkorn på 5-3-0-0,5
1875  Jens Sørensen Rahbæk, skøde tinglyst 09.01.1875
1879  J.M. Rybsahm, skøde 26.03.1877
1881  Søren Jensen Rahbæk, skøde tinglyst d.09.04. 1881 (36-453
Iflg. deklaration d. 27.11.1874 fra Peder Gydesen, Nederby skal ejeren af matr. 17d i Nederby lade 2 fod vand fra den store Skjern Å kanal gå over åen til vanding af Fruergårds enge
1883  Jens Frederiksen, g.m. Katrine Sørensen, skøde tinglyst nr. 237 d. 27.7.1883, kr. 11.224,00
16.01.1884 udstykker Jens Frederiksen matr. 5i fra 5a
1884  Niels Frederiksen, skøde tinglyst nr.200 d. 02.02.1884
1888  Kjeld Nielsen, skøde tinglyst nr. 659 d. 21.07.1888
09.12.1890 udstykkes matr. 5k og 5l fra 5a
05.12.1895 udstykkes matr. 5m og 5n fra 5a
02.08.1905 udstykkes matr. 5o og 5p fra 5a
1916  Niels Nielsen, skøde tinglyst nr. 1705 d. 02.09.1916
Kjeld Nielsen sælger gården til en søn og etablerer sig som smed i Fruerby, Sdr. Felding.
1924  Hans Aakjær, Taulov, skøde tinglyst d. 24.05.1923
1925  Anders Christian Andersen, skøde tinglyst nr. 968
?        Johannes Nielsen
1962  Kaj Bennedsen, fabrikant dørfabrikken Jutlandia, skøde tinglyst i 1964 L3518
1992 Aaskov Kommune, skøde tinglyst L11858 d. 21.04.1992
1998  Kurt Nørgaard, skøde tinglyst 29.04.1997
Bortset fra matr. 5a på ca. 2 ha. er al jordtilliggende efterhånden solgt fra Fruergård.

Tilbage til Vardevej