Vardevej 150

   

                                   1947                                                                          1966

Vardevej 150

Matrikel 1n – 19,1 ha. (2020)
Udstykket fra præsteembedet

1904  Mads Peder Andersen, skøde tinglyst nr. 1185 d. 20.08.1904
1946  Kirstine Marie Andersen, skifteattest som adkomst tinglyst L1049 d.11.06.1946
1946  Aage Hvid Jørgensen, skøde tinglyst L1135 d. 17.06.1946
Han ejede ejendommen i 1984
?
?        Peter Andersen, tidligere slagter
1986  Anette Brinch og Christian R. Jensen, skøde tinglyst L49240 og L44277 d. 09.08.1986
2011  Anette Brinch, skøde tinglyst 18.07.2011

Tilbage til Vardevej