Vardevej 147

   

                                    1951                                                                         1989

Vardevej 147 ”Skoldhøj”

Nørrelandet matr. nr. 24d, 24af, 24ag, 24ah – 27,1 ha. (2019) 

? –        Peder Christensen Ladehoff, han opførte bygninger (efter?) 1895
? –        Marinus Jensen
1907 – Niels M. Knudsen, 23.12.1907 skøde på 24d
1914 – Mads Hansen,
han ombyggede gården i 1916, efter hans død overtog
S. C. Simonsen gården efter en auktion
1927 – S. C . Simonsen, entreprenør
Fogedudlægsskøde 24.1.1927 læst L327 29.1.1927
1929 – Jens Peter Christensen skøde læst 12.3.1929
1965 – Oluf Johs. Kjeldsen, ingeniør, endeligt skøde 13.12.1965, kr. 270.000 L-10497
1976 – Kamma og Anders Stougaard endeligt skøde 8.9.1975 kr. 1.170.000 L-78947
Stuehuset er opført 1968 og tilbygget i 1987, kvægstalden er ombygget til svin omkr. 1966,
svinestalden er renoveret i 1966-68, fare- og drægtighedsstald er opført 1978, maskinhus 1982.

Tilbage til Vardevej