Vardevej 142

   

                                    1948                                                                         1966

 Vardevej 142

Matr. 14n – 5275 m2 (2020)
Jorden udstykkes fra Østerbjerggård 1881

1901  Peder Sørensen Pedersen (ejede Østerbjerggård), han opfører se første bygninger 1910
1911   Niels Pedersen, g.m. Kathrine, skøde tinglyst L1421 d. 15.07.1911
1933  Chr. Johannes Pedersen, skøde tinglyst L2886 d. 08.02.1933
1944  Marinus Kristensen, skøde tinglyst L4902 d. 07.02.1944
1945  Svend Aage Jensen, skøde tinglyst L622 d. 27.03.1945
1990  Mary Fonnesbech Jensen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L33446 d. 07.12.1990
1990  Østerbjerggård Opformering, skøde tinglyst L33513 d. 07.12.1990
På ejendommen er der nu et stuehus og en garage.

Tilbage til Vardevej