Timlundvej 44

   

                                     1947                                                                       1978

Timlundvej 44 ”Lyng”

Sønderlandet matr. 3e, 3p, 3ak, og 3aæ – 127,9 ha.    (2020)
Døvling by Skarrild matr. 1k, 1m, og 1ay – 77 ha,        (2020)

1856  Carsten Pedersen Elkjær, skøde på 3e fra Skovbjerg tinglyst d. 07.05. 1856
1862  Klemmen Christen, skøde tinglyst 20.12.1862
1878  J.M Rybsahm, skøde tinglyst 30.08.1874
J.M Rybsahm, skøde tinglyst 21.12.1878 på matr. 42e og 40d
J.M Rybsahm, skøde tinglyst 22.02.1979 på matr. 40g
1884  Hedeselskabet, auktionsskøde tinglyst 05.04.1884
1906 De danske Fængselselskaber, skøde tinglyst L613 d. 16.03.1906
Ejendommen huser en institution, der er oprettet i 1904 og fortsat bruges som pension for  kriminelle og prøveløsladte. Under de to verdenskrige og frem til midten af 1950érne blev   der gravet tørv og brunkul. Gennem alle årene har der på institutionen været et veldrevet    landbrug.

Tilbage til Timlundvej