Timlundvej 44

       

                            1947                                                               1978

Timlundvej 44   “Lyng”

Sønderlandet matr. 3e, 3p, 3ak, og 3aæ – 127,9 ha.  (2020)
Døvling by Skarrild matr. 1k, 1m, og 1ay – 77 ha.  (2020)

1856       Carsten Pedersen Elkjær, skøde på 3e fra Skovbjerg tinglyst d. 07.05. 1856
1862       Klemmen Christen, skøde tinglyst 20.12.1862
1878       J.M Rybsahm, skøde tinglyst 30.08.1874
J.M Rybsahm, skøde tinglyst 21.12.1878 på matr. 42e og 40d
J.M Rybsahm, skøde tinglyst 22.02.1979 på matr. 40g
1884       Hedeselskabet, auktionsskøde tinglyst 05.04.1884
1906       De danske Fængselselskaber, skøde tinglyst L613 d. 16.03.1906
Ejendommen huser en institution, der er oprettet i 1904 og fortsat bruges som pension for  kriminelle og prøveløsladte. Under de to verdenskrige og frem til midten af 1950’erne blev der gravet tørv og brunkul. Gennem alle årene har der på institutionen været et veldrevet landbrug.

Tilbage til Timlundvej