Timlundvej 43

   

                                    1947                                                                         1970

Timlundvej 43 ”Skovbjerg Mosestation”

Matr. 3m, 3bl, og 3bø – 91 ha. (2020)

1878  J.M. Rybsahm, skøde tinglyst 19.10.1871
1884  Det danske Hedeselskab, skøde tinglyst nr.454 d.05.04.1884
1922  Ingustinus Marinus Jensen Holm, skøde tinglyst nr. 817 d.25.03.1922
?          Metha Holm
1964  Eskild Holm
?          Poul Høggaard
1982  Carsten Tygesen
1991  Ejnar Olsen, auktionsskøde tinglyst L14519 d. 31.95.1991
1993  Jesper Kjellerup, skøde tinglyst L4194 d. 19.02.1993
?
2004  Regin Dennis Lassen, skøde tinglyst o2.09.2004
Ejendommens oprindeligs formål var at lave forsøg med opdyrkning af mosearealer.

Tilbage til Timlundvej