Timlundvej 42

   

                                    1952                                                                         1978

Timlundvej 42 ”Sommerlyst”

Matr. 41i, 41h, og 40g – 16 ha. (2020)

1878  J.M. Rybsahm, skøde tinglyst d. 19.10.1878                          
1880  Søren Bakkensen, skøde tinglyst nr. 106 d. 17.01.1886
1902  Anders Nielsen Nedergaard, skøde tinglyst nr. 1720 d. 20.12.1902
1909  Ingustinus Marinus Jensen Holm, skøde på matr. 41h tinglyst L1744 d. 29.08.1909
Skøde til samme på matr. 41i tinglyst L828 d.04.05.1912
1918  Mads Hansen og Søren Risbjerg Hansen, skøde på matr. 41h tinglyst L71 d. 12.01.1918
1940  Knud Christian Jensen, auktionsskøde tinglyst L2562 d. 25.10. 1940
1946  Aksel Marinus Pedersen, skøde tinglyst L1287 d. 26.06. 1946
1946  Niels Christensen, skøde tinglyst L1288 d. 26.061946
1973  Peder Hjortlund Johansen, skøde tinglyst L1273 d. 28.02.1952
1985  Søren Chr. Axelsen, g.m. Connie, skøde tinglyst 11.10.1985

Tilbage til Timlundvej