Timlundvej 41

       

                             1947                                                                1964

Timlundvej 41   “Klynholt”

Matr. Nr. 41e, 41o og 41p – 54,5 ha. (2020)

1878       J.M. Rybsahm, skøde tinglyst d. 19.10.1878
Han lod de første bygninger opføre ca. 1875. Niels P. Sørensen (Klynholt) var bestyrer. Om sommeren
græssede der på ejendommen ca. 2oo kreaturer og 300 får, alle med klokker på.
Rybsahm kom ud på ejendommen på jagt sammen med andre godsejere og forretningsforbindelser
1880       Søren Bakkensen, skøde tinglyst nr. 106 d. 17.01.1886
1902       Anders Nielsen Nedergaard, skøde tinglyst nr. 1720 d. 20.12.1902
1909      Martinus Henriksen, skøde tinglyst L2307 d. 04.12.1909
1918       Laust Hvidbjerg, skøde tinglyst L3384 d. 14.12.1918
I handelen flere gange
1931       Rasmus Rasmussen, skøde tinglyst nr. 2433 d. 08.10.1931
1944      Arnold Andersen, skøde tinglyst nr. 459 d.02.05.1944
1949       Aage Nørgaard, skøde tinglyst L3311 d. 29.09.1949
1960       Gunnar Lund Pedersen, skøde tinglyst L1654 d. 01.04.1960
2015       Laila Irene Lund Pedersen, skøde tinglyst 12.06.2015

Tilbage til Timlundvej