Timlundvej 41

   

                                     1947                                                                       1964

Timlundvej 41 ”Klynholt”

Matr. Nr. 41e, 41o og 41p – 54,5 ha. (2020)

1878  J.M. Rybsahm, skøde tinglyst d. 19.10.1878
Han lod de første bygninger opføre ca. 1875. Niels P. Sørensen (Klynholt) var bestyrer. Om sommeren græssede der på ejendommen ca. 2oo kreaturer og 300 får, alle med klokker på.
Rybsahm kom ud på ejendommen på jagt sammen med andre godsejere og forretningsforbindelser
1880  Søren Bakkensen, skøde tinglyst nr. 106 d. 17.01.1886
1902  Anders Nielsen Nedergaard, skøde tinglyst nr. 1720 d. 20.12.1902
1909  Martinus Henriksen, skøde tinglyst L2307 d. 04.12.1909
1918  Laust Hvidbjerg, skøde tinglyst L3384 d. 14.12.1918
I handelen flere gange
1931  Rasmus Rasmussen, skøde tinglyst nr. 2433 d. 08.10.1931
1944  Arnold Andersen, skøde tinglyst nr. 459 d.02.05.1944
1949  Aage Nørgaard, skøde tinglyst L3311 d. 29.09.1949
1960  Gunnar Lund Pedersen, skøde tinglyst L1654 d. 01.04.1960
2015  Laila Irene Lund Pedersen, skøde tinglyst 12.06.2015

Tilbage til Timlundvej