Tarpvej 7

       

                           1947                                                                   1983

Tarpvej 7   “Bakkely”

Nørrelandet matr. nr. 33m og 33z – 25,5 ha. (2016)
Ejendommen er udstykket af Jens Sørensen som matr. 33b fra 33a og 41 b fra 41a (Østertarp) i
1855 – Peder Nielsen, skøde tinglæst 5.5.1855
1863 – Mads Pedersen, søn, skøde 30.3.1863, tinglæst 18.4.1863
Køber en parcel af Jens Madsen 17.1.1873, tinglæst 7.2.1874
Køber en parcel af Jeppe Chr. Jensen 26.10.1874, tinglæst 27.2.1875
1885 – Niels Jensen fra Assing, svigersøn
Bygningerne brændte i 1903, og gården blev derefter udstykket i flere parceller og solgt.
17.9.1904 udstykkes 33g, 33h, 33i 33k fra 33b og 33f
1910 – Jens Jensen f. 11.12.1887 i Sdr. Felding g.m. Nikoline Johanne f. 22.11.1889 i Skarrild.
JJ køber 1910 og 11 to af parcellerne – 33i med den tidligere skole og 33m
Jens Jensen boede først i den gamle skole, men i 1911 opførte han bygninger med stuehus mod
vest på gårdens tidligere plads, der nu havde matr. 33m (“Bakkely”). I 1915 købte han matr. 33b og 33f.
Efter en brand i 1933 blev der bygget stuehus mod syd.
Ft1940
Jens Jensen, fdt. 18.12.1886 i Sdr. Felding, husfader og gårdejer g.m.
Nikoline Johanne fdt. 26.11.1889 i Skarrild, husmoder
Verner Hans Jensen, fdt. 10.4.1925 i Sdr. Felding, barn, karl
Egon Herluf Jensen, fdt. 3.8.1930 i Sdr. Felding, barn
Martha Marie Kraght, fdt. 9.11.1925 i Sdr. Felding, husassistent
1941 – Sigfred Kristinus Jensen, søn, f. 11.2.1917 i Sdr. Felding. skøde 18.4.
endeligt skøde 3.5.1941 L-642
1952 – Chr. Nielsen fra Pårup, skøde 29.7.1952 kr. 108.000 L-4556
1960 – Bent Møller, g.m. Jytte, skøde 24.3.1960 kr. 193.000 L-1528
1999 – Pauli Vestergaard Rasmussen, skøde 5.8.1999

Tilbage til Tarpvej