Tarpvej 6

   

                                   1948                                                                          1989

Tarpvej 6 ”Østergård”

Nørrelandet matr. nr. 34a og 34o – 54,8 ha. (2019)
Østertarp – Gl. matrikel nr. 22 – ny matr, 33 og 34 Nr. L samt 41 og 42 dr.L                           

1561 – krongods, som 1562 blev pantsat til Hartvig Skram
1585 – Peder Gyldenstjerne til Tim, skøde ½12.8.
1594 – Krongods igen
1618 – Krongods, Skøde d. 27.3. fra Chr. Hansen til kongen
1646 – grev Valdemar Christian
1661 – Lundenæs, skøde 13.4
Fæstere:
1585 -1618    Jep Brigsen og Poul Sørensen
1646 – Oluf Nielsen og Søren Christensen
1661 – Oluf Nielsen
1664 – Jens Christensen og Svend Christensen
1678 -1688    Chr. Jensen, Erik Jensen og Jens Pedersen
1708 -1724    Peder Christensen f. 1677 d. 1756 og Jens Eiksen
1755 – Hans Pedersen f. 1717 og Peder Jensen (1760 nævnes også Niels Pedersen)
I 1787 boede Hans Pedersen i Lustrup, gammel og svag, enkemand efter 2. ægteskab. Hans gårdpart blev i 1782 købt til selveje af Chr. Jensen (kaldet Mosgaard).
Peder Jensen var g.m. Mette Larsdatter (f. 1724 d. 1813) datter? af Lars Thuesen i Vestertarp. Hun blev 2.g.g.m. Jens Nielsen, der købte sin halvpart af Østertarp til selv eje på Lundenæs i 1775.
Den anden halvdel blev solgt til Knud Olufsen i Overby, der senere solgte den til Terkel Jensen i Sdr. Karstoft.

1775 – Jens Nielsen, auktionsskøde 29.5 på hans iboende sted i Tarp, htk. 3-0-0-2
1783 – Frederik Carstensen, svigersøn, g.m. Kjersten Pedersdatter.
Efter hans dødi 1792 blev hun g.m. Jens Svendsen fra Arnborg (viet 21.10. 1792)
1792 – Jens Svendsen ejede gården ved udskiftningen. Ejendommen fik matr. nr. 34 Nørreland og 42 Sønderland. Ved udskiftningen fik Jens Svendsen sin lod langs med skellet til Minds.
Bygningerne lå dengang nede ved åen tæt øst for, hvor broen nu er. Udhusene på matr. 33 og 34 lå i forlængelse af hinanden, stuehusene lå sikkert i syd.
dec. 1792 solgte Jens Svendsen, Tarp et hus – uden grund – til Niels Nielsen Væring af Rind
hustru Kirsten Knudsdatter fra Tarp (de var blevet viet 1. søndag i advent 1792). Huset måtte ikke bebos af andre på den grund, hvor det stod, og ikke sælges til nogen, uden at det blev flyttet
1818 – Frederik Jensen, søn, skøde 15.10. (600 Rgd. navneværdi).
Det er sandsynligvis ham, der har opført de første bygninger på den nuværende plads, det er sket inden 1844.
Ejendommen var da på 254 tdr. med htk. 2-0-0-1.75. Til ejendommen hørte matr. 42 Sdr.L..
Fæstebrev til Knud P. Jensen vedr. 28e 5.8.1855, tinglæst 15.3.1856
1843 – Jens Sørensen, vielsesattest som adkomst for Jens Sørensen tinglæst 30.9.1843
Ejede også matr. 42a og 42 b Sønderlandet på 162 ha.
1847 – Jens Frederiksen, søn, skøde tingl. 16.8. (skøde 30.12.1851, tinglæst 24.1.1852)
Mageskifteskøde til ham fra Jens Sørensen, dat. 20.12.1851 (bd. 15 fol. 784). JS skulle bl.a. udrede aftægten til Frederik Jensen
28.11.1877 udstykkes 42d og 42 e Sdr.L.
Skøde 30.12.1851, tinglæst 24.1.1852
Skøde fra Peder Jensen vedr. 28e d. 8.3.1874, tinglæst 21.3.1874
1879 – Hans Frederik Jensen, skøde 23.9.1879, tinglæst 1.11.1879
søn, f. 12.3.1853 i Sdr. Felding g.m. Maren Smedegaard f. 23.4.1855 i Assing.
5.2.1890 42e Sdr.L. må afhændes.
Skøde til landarbejder Ole Christian Jensen på matr. 34e
1911 – Niels Østergaard Andreas Jensen, Skøde 10.4 og 22.4.1911 L-787 og L-154
f. 2.6.1886 i Sdr. Felding g.m. Madsine f. 1.12.1885 i Sdr. Felding.
1943 – Hans Frederik Jensen, søn, f. 9.10.1913 i Sdr. Felding g.m. Elna.
Skøde på halvdelen d. 1.3. Endelig skøde 23.3.1943 L-6216
Ft. 1940:
Hans Frederik Jensen f. 9.10.1913 i Sdr. Felding, husfader og gårdejer g.m.
Elna Marie f. 6.11.1919 i Sdr. Felding, husmoder
Emanuel Lund Jensen f. 16.10.1920 i Nr. Vium, forkarl
Arne Nielsen f. 19.3.1926 i Egelund, karl
Anine Kristensen f. 16.5.1923 i Sdr. Felding, husassistent
Tage Knudsen f. 23.5.1916 i Skarrild
1973 – Ole Christian Meldgaard Jensen, søn (5. generation)

Tilbage til Tarpvej