Tarpvej 4

   

                                   1947                                                                          1989

Tarpvej 4 ”Overgård”

Nørrelandet matr. nr. 32c 6000 m2 (2019)
Jorden hørte oprindelig til Tarpgård (Vestertarp), ejeren Jens Madsen opførte i 1880 de første bygninger og solgte i 1884 ejendommen, der kaldtes Overgård, til sin svigersøn, der havde boet her tidligere.

1884 – Johan Kristensen,
han bygede stuehus i 1893, og afstod i 1914 Overgård til sine to sønner, men beholdt selv
matr. 32h og byggede der den 8. ejendom på Tarpgårds jorder
1914 – Chr. Andersen Antonius Kristinus Christensen og Kristian Hvergel Christensen, sønner
1917 – Chr. Andersen, alene, byggede nye udhuse i 1917
1918 – Karl Andreas Jørgensen
1924 – Peder Helstrup Pedersen, f. i Hovrum, skøde tinglæst nr. 1669
Peder Helstrup Pedersen f. 29.6.1991 i Hoven sogn, husfader og gårdejer
Agnethe f. 18.1.1904 i Hoven sogn, husmoder
Kirsten Helstrup Pedersen f. 16.1927 i Sdr. Felding, barn
Kristian Helstrup Pedersen f. 1.9.1931 i Sdr. Felding, barn
Maria Helstrup Pedersen f. 11.10.1935 i Sdr. Felding, barn
Henry Georg Jensen f. 11.5.1921 i Sdr. Felding, karl
Karen Nielsen f. 21.10.1923 i Ølstrup, husassistent
1961 – Bodil og Leif Vig
1967 – Villy Lyngholm Nielsen, g.m. Helga, endeligt skøde 24.5.1967, kr. 245.068
2007 – Birger Søndergaard, skødedato 30-01-2007
Jorden er solgt og bygningerne er fjernede

Tilbage til Tarpvej