Tarpvej 3

   

                                   1947                                                                          1989

Tarpvej 3 ”Meldgård

Nørrelandet matr. nr. 34d 3,5 ha. (2019)
Ejendommen er fraskilt Østergård inden 1844, oprindelig havde den matr. 34b

1842 – Chr. P. Andersen, skøde tinglæst 3.6.1843
1866 Køber Chr. P. Andersen matr. 40e på Sønderlandet af Jesper Jensen fra Vestertarp i Tarp, denne ejendom overtager sønnen Anders Christensen (Kærgården)
18.3.1874 udskilles 34c Nørreland og 42c Sønderland på 29 ha., som overtages af CPA’s yngste søn, Karsten Christiansen
1877 – Chr. Christiansen, søn. Skøde 23.11.1877, tinglæst 9.10.1880.
Han blev kaldt Tarp. Der blev lavet en aftægtskontrakt med forældrene.
1883 – Anders Thuesen, skøde tinglæst 26.05.1883 (33-304)
1884 – Josias Andersen, mageskifteskøde, tinglæst nr. 593 d 13.06.1885
JA solgte nu hovedejendommen 34d til Ole P. Jensen og byggede samme år en ny ejendom på den nordligste del af marken, der beholdt matr. nr. 34b.
Han overtog aftægtskontrakten med CC’s forældre, men købte den ud i1885
1892 – Ole Peder Jensen, skøde tinglæst nr.293 d. 26.03.1892
f  .8.1858 i Hvejsel, Vejle amt, g.m. Elisabeth f. 9.5.1857 i Assing
1923 – Niels Jensen, søn. Nr. 3424 (1923-4)
Der oprettes aftægtskontrakt med forældrene
Ft 1940:
Niels Jensen f. 11.8.1895 i Sdr. Felding, husfader og gårdejer, gift med
Bengtha Marie f. 29.9.1902 i Ølby
Ruth Elisabeth Jensen f. 26.5.192 i Sdr. Felding, barn
Marie Katrine Jensen f. 4.2.1931 i Sdr. Felding, barn
Vagn Ole Jensen f. 9.6.1933 i Sdr. Felding, barn
Vera Back Jensen f. 18.7.1936 i Sdr. Felding, barn
Jens Christen Back Jensen f. 4.4.1938 i Sdr. Felding, barn
Kristian Lautrup Larsen f. 26.4.1921 i Sdr. Felding, karl
1959 – Aase og Knud Søndergaard, skødetinglyst 19.11.1959 kr. 162.000 L-12066
2005 – Peter Madsen, skødedato 10-02-2005
Det meste af jorden er solgt fra matriklen, som nu kun er på 3.5 ja

Tilbage til Tarpvej