Tarpvej 2

   

                                   1961                                                                           1989

Tarpvej 2

Nørrelandet matr. nr. 32q og 32z – 12 ha. (2019)
Gården er udstykket fra ”Overgård” i 1954.

1954 – Anders Lind Kjær, skøde 16.9.1954, kr. 20.000 L-6857
1992 – Kirsten Helstrup Kjær, skifteretsattest som adkomst 7.1.1992 L-386
1992 – Birger Søndergaard, g.m. Marianne, skøde 10.12.1991
Stuehuset er opført 1954 og gennemrestaureret i 1992-1996, kvægstald og lade nedbrændte i 1967 og blev genopført sammen med maskinhuset.

Tilbage til Tarpvej