Tarpvej 1

   

                                   1947                                                                          1989

Tarpvej 1 ”Vestergård”

Nørrelandet matr. nr. 35a og 35g – 29 ha. (2019)
Udstykket fra Vestertarp – den første udstykning efter udskiftningen, parcellen var allerede bebygget

1802 – Niels Nielsen Væring,
skøde fra Chr. Nielsen Væring til en bror 23.2.1802 tingl.     24.7.1802, bd. 2 side 315
1824 – Carsten Pedersen Elkjær, købekontrakt 12.9. (også på en parcel i Assing).
Carsten Pedersen kvitterer for arv på 200 Rgd. udbetalt af Hartvig Elkjær.
Gregers Rasmussen, Gl. Mark kvitterede for 1000 Rgd. på sin hustru Zidsel Marie Pedersdatters vegne, udbetalt af hans svoger Hartvig Elkjær.
Niels Væring og hustru fik derefter aftægt af Hartvig Elkjær, der var gift med deres datter
skøde 18.9.1828 – tingl. 26.9.1829 til Poul Chr. Jørgensen, Vesterbjerge på parcellen fra Assing samt en parcel fra Morten Pedersens gård i Tarp
1828 – Poul Chr. Jørgensen Vesterbjerge, skøde 2.9.1828,
tinglæst 26.9.1829 fra Carsten Pedersen.
Poul Jørgensen var g.m. Else Jensdatter fra Moesgaard
Ejendommen var da på 110 tdr.l. med htk. 1-1-1-1,25
1866 – Jens Poulsen, søn, skøde 11.12.1866 tingl. 18.5.1867
21.11.1878 udstykkes 35b, som JP beholder
1908 – Poul Kr. Jørgen Poulsen, brorsøn fra Hoven, skøde tinglæst d. 6.6.1908
Der oprettes aftægtskontrakt mellem JP og PKJP
1917 – Jens Knudsen Jensen, Hoven Skøde 1917/2 stk. 1065
død 25. sept. 1923. Hans enke Marianne Jensen sælger ejendommen til
Søren Jensen iflg. Attes fra skifteprotokol
1924 – Søren Knudsen Jensen, Skøde 19.1.1924 (L130 – S33)
Ft. 1940:       
Søren Jensen f. 17.2.1899 i Hoven, husfader, gårdejer
Mary Jette f. 17.5.1903 i Jerne, Ribe amt, husmoder
Jens Knudsen Jensen f. 8.8.1927 i Sdr. Felding, barn
Hans Knudsen Jensen f. 19.7.1928 i Sdr. Felding, barn
Knud Jensen f. 20.8.1935 i Sdr. Felding, barn
Arne Knudsen Jensen f. 8.7.1935 i Sdr. Felding, barn  
Svend Aage Jensen f. 22.2.1915 i Hoven, vognmand
Søren Kristian Nielsen f. 20.6.1920 i Lem, landarbejder, bopæl: Hans Nielsen
Knud Sønderby Rahbek f. 4.6.1921 i Gesten, landarbejder, bopæl: L.M. Rahbæk Overby Sdr. F.
1964 – Astrid og Erik Henriksen
Skøde 3.7.1964, købesum kr. 240.600 Stuehuset er opført 1939, restaureret flere gange og tilbygget i 1976, kvægstald fra 1977 er ombygget til svin i 1993, kvægstald fra omkr. 1925 er ombygget til fravænningsstald i 1993, maskinhus er opført 1978, foderhus 1977.
2013 – Henning Henriksen. Skødedato 18-03-2013

Tilbage til Tarpvej