Solhjemvej 7

       

                            1949                                                                 1989

Solhjemvej 7   “Solhjem”

Sønderlandet matr.nr. 5b og 5fe – 46,6 ha. (2008)

1859      Niels Knudsen, udstykket 17.3.1860 fra matr. 5 – Fruergård
1860      Andreas Jørgensen, g.m. Ane Magrethe f. Nielsen, skøde d. 27.6.1860 tinglyst d. 24.11.1860 (19-164)
Skøde til do. 17.6.1876, tinglyst 18.11.1876 (31-662)
Skøde til do. 25.8.1884, tinglyst nr. 18 d. 10.1.1885 (41-)
1897      Niels Odderskjær Jørgensen, søn, skøde d. 27.2.1897, tinglyst nr. 671 d. 5.6.1897
1944      Stella og Arne Marius Jørgensen, søn, skøde tinglyst nr. 308 d. 27.4.1944
1986      Jytte og Niels Henning S.A. Jørgensen, søn (4. generation), skøde tinglyst L5340 22.12.1986
Areal 46,5 ha., heraf 4 ha. skov og 7 ha. eng, mose og mergelgrave.

Tilbage til Solhjemvej