Solhjemvej 4

   

                                     1952                                                                        1989

Solhjemvej 4 ”Hedelykke”

Sønderlandet matr.nr. 5i, 5ff, og 29n – 56,8 ha (2020)

1885  Knud Nielsen, skøde d. 26.5.1885, tinglyst d. 30.5.1885 (42-129)
1901   Maren Nielsen f. Hartvigsen, skifteudskrift som ankomst for enken til at sidde i 
uskiftet bo tinglyst nr. 1488 d. 30.111901 (E-)
1901   Cecilie Knudsen, skøde d. 23.10.1901, tinglyst nr. 1324 d. 9.11.1901
1908   Elisabeth Thomsen, skøde som særeje d. 21.7.08 tinglyst L1632 1.8.08
1914    Else Sirak f. Thomsen, skøde som særeje iflg. Ægtepagt tinglyst 18.4.1914, skøde
d. 12.4.1915, tinglyst nr. 715 d. 24.4.1915 på matr.nr. 5i og 5s
1922    Senius Larsen, skøde d. 16.1.1922, tinglyst nr. 201 d. 21.1.1922 (Q-16)
1958    Grethe og Christian Lautrup Larsen, skøde tinglyst L10837 d. 28.11.1958
1989    Jens Lautrup Larsen, skøde tinglyst 2.6.1989
Areal 56,8 ha. Der er 15 ha skov samt 2 ha. brunkulstipper og vandhuller.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene byttede sig til med en     mindre ejendom i 1922. Dengang var gården på 47 ha., hvoraf de 44ha. var
hede. Besætningen var på 2 køer og 2 heste, og det hele var meget forsømt. I 1841
blev der tilkøbt 8 ha. hede, som også er opdyrket.

Tilbage til Solhjemvej