Solhjemvej 3

   

                                    1948                                                                         1989

Solhjemvej 3 ”Vævemosegård”

Sønderlandet matr.nr. 4g, 4cg, 3br, 5u, 7c og 39l – 49,6 ha. (2020)

1891  Carsten Dyrvig Pedersen, skøde tinglyst nr. 231 d. 07.03.1891 (48-)
Han var søn af Peder Hartvigsen Elkjær og var gift med sin kusine Kirsten Marie                  Hartvigsen, datter af Frederik Hartvigsen (Elkjær)
Skøde på matr.7d tinglyst nr. 1191 d. 06.12.1892
Skøde på 27d til samme tinglyst nr. 787
1921  Peder Hartvig Pedersen, søn, skøde d. 1.7.1921, tinglyst nr. 1397 d. 9.7.1921
1948  Alfred Larsen, g.m. en datter af Chr. Dyrvig Pedersen, skøde tinglyst L6886 d. 29.3. 1950
?        K. H. Futtrup
1975  Svend Jørgensen, skøde tinglyst L27221 d. 05.08.1976        
Efter en brand i 1983 er der bygget nyt stuehus, stald, maskinhus og lade
1991  Jacqueline og Dirk Davelaar, skøde tinglyst L13872 d. 27.05.1991
Areal 49 ha., der er forpagtet 35 ha,
Gården nedbrændte i 1983 med undtagelse af kvægstalden. Stuehuset, ungdyrstald,
maskinhus og lade er opført i 1983.

Tilbage til Solhjemvej