Solhjemvej 11

       

                             1966                                                                1989

Solhjemvej 11   “Hedevang”

Sønderlandet matr.nr. 5bæ – 2,3 ha. (2008)

1959       Kurt Østergaard, opført som statsejendom
1966       Rita og Jens Knudsen Jensen, fogedudlægsskøde tinglyst 16.10.1967
1997       Britt Andersen og Kristian Knudsen Jensen, skøde tinglyst 8.10.1997
2013       Kristian Knudsen Jensen, skøde tinglyst 25.09.2013
Stuehuset er opført i 1959 og gennemrestaureret efter en brand i 1987.

Tilbage til Solhjemvej