Solhjemvej 11

   

                                    1966                                                                        1989

Solhjemvej 11 ”Hedevang”

Sønderlandet matr.nr. 5bæ – 2,3 ha. (2008)

1959  Kurt Østergaard, opført som statsejendom
1966  Rita og Jens Knudsen Jensen, fogedudlægsskøde tinglyst 16.10.1967
1997  Britt Andersen og Kristian Knudsen Jensen, skøde tinglyst 8.10.1997
2013  Kristian Knudsen Jensen, skøde tinglyst 25.09.2013
Stuehuset er opført i 1959 og gennemrestaureret efter en brand i 1987.

Tilbage til Solhjemvej