Solhjemvej 1

   

                                    1947                                                                         1976

Solhjemvej 1 ”Bækkelund”

Matr.nr. 27f og 26a – 49,8 ha (2013)

1892  Iver Pedersen, skøde tinglyst nr. 1028 d. 5.11.1892 (50-) Han opførte de første bygninger.
1911  Anton Jensen, skøde tinglyst nr. L779 d. 22.4.1911
1912  Anders Christian Villadsen, skøde tinglyst L473 d. 9.3.1912 (L-265)
1942  Jacob Chr. Villadsen, skifteprotokol tinglyst L4984 d. 23.1.1942
1943  Niels Møller Andersen, skøde tinglyst nr. 1275 d. 10.6.1943
1950  Alfred H. Ottosen, skøde tinglyst L1626 d. 21.06.1950
1964  Svend Juul Kristensen, han ejede ejendommen i 1964
1975  Birthe Jensen, skøde 27.1.1975 kr. 375.000,-
1979  Ansager – Sdr. Omme Mølle, auktionsskøde 22.3.1979 kr. 534.000,-
1979  Susanne og Leif Lykke Kristensen, skøde 22.3.1979 L13789 kr. 635.000,-
2004  Niels E. Kristensen, skøde d. 25.11.200
Der er tidligere gravet mergel på gården, og der findes flere mergelgrave.

Tilbage til Solhjemvej