Sønderbyvej 5

   

                                    1947                                                                         1989

Sønderbyvej 5 ”Sønderbygård”

Matr. 1e og 8f – 9,4 ha. (2020)
Hans Jensen Slot udstykker 1e fra matr. 1d, Lyngholmsvej

1873  Jens Hansen, søn, skøde tinglyst 10.05,1873
Der oprettes aftægtskontrakt med Hans Jensen Slot som nyder og Jens Hansen som yder.   Iflg. En ældre adkomstret svares der årligt 4skp. og 3,5 fjk. rug og 4 skp. Og 3,5 fjk. byg til   sognepræsten – tinglyst d. 05.06.1875
1909  Kathrine Marie Hansen, enke, skifteretsattest som adkomst tinglyst d. 26.06.1909
1909  Ole Marinus Hansen, Skøde pa 1e tinglyst L1319 og på 8f tinglyst L1318 d. 26.06.1909
1957  Karl Sadovsyj (Sadova), skøde tinglyst d 15.03.1957
1969  Hans H Simonsen, g.m. Karen, skøde tinglyst L1688 d. 21.03.1969

Tilbage til Sønderbyvej