Sønderbyvej 4

     

                             1947                                                               1989

Sønderbyvej 4   “Lægården”

Matr. 14b og 14au – 29,9 ha. (2020)
Johan Frederik Nielsen, ejer af Østerbjerggård udstykker og sælger matr. 14b

1860       Peder Christensen, skøde tinglyst 02.071864
1881        Anders Frederiksen, skøde tinglyst nr. 1065 d. 20.08.1881
Anders Frederiksen var søn af gårdejer Frederik Nielsen (kaldet Frederik Bjerge) og Anne Margrethe Andersdatter, han blev i 1880 gift med Mette Marie Jensen fra Bakkegård i Ørbæk. To af hendes brødre overtog også ejendomme i Sdr. Felding, Anders, som overtog  Ilderhøjgård og Christen, som overtog en gård i Overby.
Da Anders og Mette Marie overtog Lægården, var der tre sammenbyggede, grundmurede  
fløje med stuehuset mod syd og et fritliggende lyngtækket spærhus til tørv
Arealet var på ca. 200 tdr. land, mest mose og hede, af beplantning var der en lille kålgård  foran stuehuset.
Besætningen bestod af en hest, to trækstude, seks – syv køer, en del ungkvæg og får.
I årenes løb blev ca. 16 tdr. land beplantet med gran og fyr. Der blev anlagt en større have, og størstedelen af arealet kom “under plov”.
Der blev bygget et nyt stuehus i 1886, senere en lade, og i 1903 en hestestald.
Fra 1906 – 12 byggede Anders en ny trelænget gård ude på en af markerne, Den fik navnet Fønix og var på 42 ha.
I 1913 udstykkedes ejendommen, og de to ældste sønner, Christen og Jens, fik hver sin gård med fuld besætning og i god drift. Ved udstykningen beholdt Anders Frederiksen selv 22 tdr. land mose øst for Stakroge, som han i sin tid havde købt for 500 kr. I 1918-19 solgte han igen det stykke jord, men nu fik han 1000 kr. pr. td. Land.
Mette Marie var død allerede i 1903 kun 44 år gammel, og da sønnerne havde overtaget de  to gårde, flyttede Anders til Sdr. Felding og boede hos sin ældste datter, som var ugift. Hun ejede et hus og drev en bog- og papirhandel (nu Bredgade 12)
1913       Christen Jensen Ørbæk Frederiksen – gift med Nielsine, skøde tinglyst nr. 884 d. 26.04.1913
Christen er født d. 01.06.1884 på Lægården som det andet barn af Mette Marie og Anders Frederiksen. Han kom ud at tjene hos naboen – Andreas Jensen – da han var 9 år. Han skulle vogte kreaturer og 10 – 12 kobbel får. Det kneb mest med at styre dem, når de skulle vandes. Tøjret kunne nemt komme i ulave, og tit måtte den lille Christen have grimen af et af fårene, som han så holdt om hovedet, mens han med den frie hånd forsøgte at redde tøjrene ud fra hinanden.
Når han på sene sommeraftner skulle ud for at flytte fårene, skete det tit, at han ude i mosen eller heden kunne se mange lygtemænd, nogle der gled roligt af sted, mens andre svævede uroligt op og ned, uden at man kunne komme tæt på dem. Det skete tit, at folk gik vild i mosen, når de gik efter sådan en lygtemand i den tro, at det var et vindue.
Christen var nu ikke bange for lygtemændene.
Christen var elev på Skamlingsbanke Højskole vinteren 1906/07, derefter havde han forskellige pladser, indtil han i 1913 overtog fødegården.
I 1918 blev han gift med Nielsine Kirstine Pedersen fra Høstrup ved Haderup, og sammen fik de tre børn Anders Arnfred, Aage Marinus og Anna Marie, som alle kom til at gå i skole i den nye Ilderhede Privatskole.
Sammen med broderen Jens på gården Fønix gjorde han i 1918 et stort arbejde for at få elektricitet til egnen, men forskellige ting gjorde, at det først kom nogle år senere. De havde ellers fået lavet en forening på 45 medlemmer.
Christen Frederiksen dør i januar 1960. Herning Folkeblad skrev: “Det første kulde dødsfald på Herning egnen indtraf i går, hvor den 75-årige gårdejer Chr. Ørbæk Frederiksen døde som følge af kulden. Frederiksen havde været på besøg hos sin søn, der bor kun 400 meter fra faderens hus. Om eftermiddagen ville Frederiksen gå hjem for at fyre op, hvorefter han skulle komme tilbage for at spise aftensmad, men han vendte ikke tilbage.
Ved 20-tiden ville sønnen gå hen for at se, hvad der var blevet af faderen og fandt ham da siddende død i stuen, hvor han havde nået at tage frakken og den ene handske af inden døden var indtruffet”.
1952        Aage Frederiksen – gift med Kirsten, skøde tinglyst L6397 d.06.10.1952
Skøde på 14au tinglyst L730 d. 05.02.1953
2000       Niels Bjarne Frederiksen – gift med Ninna – skøde tinglyst 07.04.2000
Stuehuset er opført i 1886, det er restaureret og tilbygget flere gange. Stuehuset udlejes nu til turister. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880, dengang var gården på 200 tdr. land.

Tilbage til Sønderbyvej