Sønderbyvej 3

   

                                    1947                                                                         1989

Sønderbyvej 3 ”Sønderbygård”

Sønderlandet matr.nr. 14c og Ørbæk by, Hoven matr.nr. 3i – 71,5 ha. (2020)

1860  Peder Nielsen g.m. Nikoline Kirstine Jensen
Udstykket fra Østerbjerggård 12.05.1860 og solgt til PN, skødet er først tinglyst 29.04.1871.
Skøde til PN tinglyst 16.11.1861 (19-584), Skøde til PN tinglyst 29.04.1871
Skøde til PN tinglyst d. 29.04.1871 (26-309), Skøde til PN tinglyst d. 29.03.1884 (40-)
Bygningerne er opført i 1876. Peder Nielsen havde 2 sønner, Ole og Thomas.
Thomas (Bjørslev) blev gift med Maren fra Klynholt og boede i Engebæk:
Enken NKJ sælger ejendommen i 1892
1892  Nikoline Kirstine Jensen. Tilladelse til at sidde i uskiftet bo tinglyst nr. 956 d. 15.19.1892
1892  Martinus Kristensen, kaldet Martin Ilderhede; skøde tinglyst nr. 962 d. 15.10.1892
1913  Niels M. Kvistgaard Jensen, skøde tinglyst nr. 1742 d. 13.08.1913 (L-465)
1935  Elly og Peder Lauridsen, skøde tinglyst nr. 3761 d. 14.02.1936
Under krigen gravede PL tørv til videresalg.
1979  Grethe og Hans Simon Lauridsen, skøde tinglyst 20.03.1979
2019  Winnie B. Lauridsen og Johannes J. Westenbroek, skøde 20.12.2019
Areal 71,5 ha. heraf 8 ha. skov.

Tilbage til Sønderbyvej