Sønderbyvej 2

   

                                     1961                                                                        1989

Sønderbyvej 2

Sønderlandet matr.nr. 14g – 4766m2 (2020)
Udstykket fra Østerbjerggård

1875  Søren Jensen, skøde d. 11.03.1875, tinglyst d. 04.12.1875 (30-654)
1896  Ellen Marie Sørensen, enke, skifteretsattest som adkomst tinglyst nr. 230 d. 08.22.1896
1896  Chr. Jensen (Gejlkjær), køber gården af Søren Jensens enke.
Skøde tinglyst nr. 233 d. 08.02.1896
1914   Jens Chr. Jensen, skøde på matr. 8g og 14g d. 110.6.1914, tinglyst nr. 1057 d. 20.6.1914
1950   Kristian Emil Jensen, skøde tinglyst nr. L4603 d. 16.11.1950.
1984   Niels Kristian Haubjerg Sørensen, skøde tinglyst L14689 d. 26.04.1984
1986   Lone og Lars Wad Svendsen, skøde tinglyst 30.05.1986

Tilbage til Sønderbyvej