Sønderbyvej 1

     

                             1949                                                               1989

Sønderbyvej 1    “Peder Langes Hus”

Sønderlandet matr. nr. 14bn – 1317 m2 2022
Udstykket fra matr. 14g af Søren Jensen

1875       Søren Jensen
1896       Ellen Marie Sørensen
1896       Christian Jensen, skøde tinglyst L233 d. 08.02.1896
1927       Jens Chr. Jensen, gårdejer, Ilderhede, skifteretsudskrift som adkomst tinglyst 08.12.1927
1943       Magnus Guldbrand, skøde tinglyst L5336 d. 23.02.1943
1947       Peder Lange, skøde tinglyst 16.01.1947
2005       Kaj Søltoft
2018       Maitech ApS, skøde tinglyst 06.11.2018
Se mere om Peder Lange og “Peder Langes Hus” på hjemmesiden sdrfeldingarkiv.dk

Tilbage til Sønderbyvej