Sønderbyvej 1

   

                                  1949                                                                          1989

Sønderbyvej 1 – ”Peder Langes Hus”

Sønderlandet matr. nr. 14bn – 1317 m2 2022
Udstykket fra matr. 14g af Søren Jensen

1875  Søren Jensen
1896  Ellen Marie Sørensen
1896  Christian Jensen, skøde tinglyst L233 d. 08.02.1896
1927  Jens Chr. Jensen, gårdejer, Ilderhede, skifteretsudskrift som adkomst tinglyst 08.12.1927
1943  Magnus Guldbrand, skøde tinglyst L5336 d. 23.02.1943
1947  Peder Lange, skøde tinglyst 16.01.1947
2005 Kaj Søltoft
2018  Maitech ApS, skøde tinglyst 06.11.2018
Se mere om Peder Lange og ”Peder Langes Hus” på hjemmesiden sdrfeldingarkiv.dk

Tilbage til Sønderbyvej