Skovvejen 10

   

                                    1947                                                                         1989

Skovvejen 10 ”Virkelyst”

Nørrelandet matr. 22e – 7793 m2 (2006)
Niels Frandsen udstykker i 1887 matr. nr. 22e fra Birkegård

1887 – Niels Jensen Madsen, skøde
1926 – Martha Marie Madsen
1926 – Chr. Bau Madsen, søn
Der oprettes aftægtskontrakt til Martha Marie Madsen
1949 – Carlo Clemmensen, skøde 24.3.1949, L-6447
1957 –  Anders Jørgen Fonnesbæk, skøde 29.7.1957, kr. 64.200, L-5948
1989 – Gunnar Ahle Jensen, skøde 11.5.1989, 875.000, – L-
1990 – Arne Lundgaard Madsen, endeligt skøde7.3.1990 kr. 630.000, L-6611
2019 – Johnni Madsen, skødedato 22.02.2019

Tilbage til Skovvejen