Skovbjergvej 42

   

                                     1947                                                                        1989

Skovbjergvej 42 ”Skovbjerghuse”

Sønderlandet matr. 3b, 3bz, 4al – 41,5 ha. (2020)

1833  Christen Madsen, søn af Mads Christensen på Skovbjerg) 3b udstykkes fra Skovbjerg 17.11.1883
1843  Chr. Nielsen fra Knaplund i Hoven sogn
1857  Peder Chr. Christensen
1878  Mikkel Jensen, Tarp – vielsesattest som adkomst tinglyst nr. 16 d. 11.01.1879
MJ gifter sig med Ane Johanne Christensen, enke efter PCC
Iflg. Notat fra J. Chr. Moesgaard var han ”undertiden noget drikfældig”.
MJ solgte gården i 1882 og betingede sig en betydelig aftægt ”dog ingen brændevin”.
Han var da 50 år og konen 52.
1882  Hans Laurids Mikkelsen, skøde tinglyst nr. 750 d. 08.07.1882
1883  Marius Thomsen, mageskifteskøde tinglyst nr.343 d. 14.04.1883
1885  Christen Pedersen, auktionsskøde tinglyst nr. 936 d. 29.08.1885
1885  Morten Christensen, mageskifteskøde tinglyst nr. 937 d. 29.08.1885
1989 udstykkes matr. 39g fra 39 og sælges til Jesper Chr. Henningsen, der i 1890 solgte den til Jens Madsen g.m. Birgitte Andersen, datter af Anders Jensen, Tarp.
Morten Christensen opførte et hus på en parcel (matr. 3q, 39i og 41f), denne ejendom         hedder nu ”Mortensminde”
1906  Henning Christensen, søn af MC, skøde tinglyst nr. 2377 d. 22.12.1906 (J-763)
1934  Anna og Henning Christensen, arveudlægsskøde tinglyst nr. 3197 d.04.08.1934
1950  Anna Lauritsmine Christensen f. Rasmussen, enke efter HC, skifteretsattest som adkomst tinglyst L4096 d. 21.10.1950
1958  Erna og Helge Skov Christensen, søn
2003  Henrik Christensen, søn, skøde tinglyst 09.03.2002

Tilbage til Skovbjergvej