Skovbjergvej 40

       

                             1947                                                                1989

Skovbjergvej 40   “Mortensminde”

Sønderlandet matr. 3q, 3bq, 39a, 41f – 3,7 ha. (2020)

1885       Morten Christensen, skøde tinglyst 29.08.1885
1906       Henning Christensen g.m. Anna, skøde tinglyst L2377 d. 22.12.1906
1950       Anna Lauritsmine Christensen f. Rasmussen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L4096 d. 21.10.1950
1956       Ruth og Folmer Johansen, skøde tinglyst L483 d. 23.01.1956
1998       Henrik Christensen, skøde tinglyst 23.04.1998
I 1904 blev “Mortensminde” udstykket fra “Skovbjerghuse”. “Mortensminde” var aftægtsbolig for “Skovbjerghuse”,
som var ejet af Ruth Johansens bedsteforældre.

Tilbage til Skovbjergvej