Skovbjergvej 40

   

                                     1947                                                                        1989

Skovbjergvej 40 ”Mortensminde”

Sønderlandet matr. 3q, 3bq, 39a, 41f – 3,7 ha. (2020)

1885  Morten Christensen, skøde tinglyst 29.08.1885
1906  Henning Christensen g.m. Anna, skøde tinglyst L2377 d. 22.12.1906
1950  Anna Lauritsmine Christensen f. Rasmussen, skifteretsattest som adkomst       tinglyst L4096 d. 21.10.1950
1956  Ruth og Folmer Johansen, skøde tinglyst L483 d. 23.01.1956
1998  Henrik Christensen, skøde tinglyst 23.04.1998
I 1904 blev ”Mortensminde udstykket fra ”Skovbjerghuse”. ”Mortensminde” var      aftægtsbolig for ”Skovbjerghuse”, som var ejet af Ruth Johansens bedsteforældre.

Tilbage til Skovbjergvej