Skovbjergvej 37

        

                              1947                                                                1966

Skovbjergvej 37   “Store Skovbjerg”

Sønderlandet matr. 3a, 3cc, 3d, 3f, 4c, 41g, 41n, 42d
Sønderlandet Skarrild matr. 6b, 6c, 6d, 6h, 6i, 38b, 38c
371,5 ha. (2020)
Gl. matrikel nr. 24 og 26
Skovbjerg hørte – ligesom Vestertarp – til Herningholm indtil omkring 1750, da Claus Switser købte ejendommen.
I 1759 er der skøde fra ham til degnen Christen Friis i Sdr. Omme på en del jordegods, Bl.a. Skovbjerg,
som da beboedes af Jens Gregersen. Hartkornet var da på 3 Td. og 1 Alb.
På en seddel har Eli Kjær noteret flg. navne og årstal, det må være navne på fæstere:
1664 – Oluf Lauritsen, 1678 – Oluf Lauritsen, 1687 – Mette salg Olufs, 1689 – Peder Nielsen, 1699 – Peder Skovbjerg,
1723 – Mads Lauridsen, 1749 – Mads Lauridsen

1773       Knud Olufsen (tidl. Overby)
Datteren Bartholine og hendes mand Jens Jacobsen (f. 1752, søn af Jakob Larsen i Tarp) boede også på gården.
Deres to ældste børn er født i Skovbjerg – Jacob f. 1774 og Appelone f. 1776 – senere boede de i Døvling
1778       Peder Pedersen (Lyhr)
Skøde på Skovbjerg og Nødvig med en påtegning om, at det tinglyst på Herningholms birketing d. 10.07.1778, men at protokollen er brændt.
1782 køber PP en ejendom kaldet Tarp Skov på hartkorn 1-0-0-1 af Terkel Jensen Sdr. Karstoft
1804 køber PP (ført som Peder Skovbjerg) på auktionen over Jens Karstensens gård i Nederby parcellerne Lukke Eng og Hedelodden Sand på i alt 0-4-0-1 8/9 htk
1811        Mads Christensen Rahbæk, skøde fra PP til svigersønnen, htk nu i alt 4-6-0-29/36
1833 udstykkes matr. 3b, solgt til Christen Madsen, Skobjerghus
1846       Jens Christensen, skøde fra MC til svigersønnen (g.m. Karen Madsdatter)
1849       Chr. Madsen Skovbjerg, søn af MC (f.ca. 1814) g.m. Bodil Kirstine Rahbæk fra Borris, deres søn Martin Kristen boede senere på Ilderhede
1852 udstykkes matr. 3c, solgt til Christen Madsen
1856 udstykkes matr. 3e, solgt til Carsten Pedersen Elkjær (Lyng)
1857 udstykkes matr. 3f, solgt til Anders Brejnholt Thomsen
1858 udstykkes matr. 3d, solgt til Anders Brejnholt Thomsen
1870       Rasmus Jensen (kaldet Skovbjerg) g.m. Bodil Kirstine enke efter CMC. Han solgte gården til J.M. Rybsahm og flyttede til Borris
1872       J.M. Rybsahm, skøde tinglyst nr.34-60 d. 19.10.1878
(se beskrivelse af J.M. Rybsahm under Østerbjerggård, Vardevej
1884       Oberstløjtnant Dalgas, E. Jensen, P. Borch, F.V, Jensen og Niels Mouridtsen, 
Skøde tinglyst nr. 250 d. 16.02. 1884
Justitsråd Tegner overtager P. Borchs andel, tinglyst 08.03.1884
Etatsråd Holst overtager F.V. Jensen og Niels Mouridsens andele, tinglyst 08.03.1834
1890 udstykkes matr. 3m (Skovbjerg Mosestation)
1898 udstykker Skovbjerg Interessantskab 3v fra 3d
1900       Grosserer Ollendorf og brdr. Dalgas
1903 udstykker Skovbjerg Interessantskab 42g og h fra 42d
1905 udstykker Hedeselskabet bl.a. matr. 3p, (100 ha.) som sælges til De danske Fængselskaber (Lyng)
1906       Grosserer Ollendorf, kontrakt om ophævelse af sameje, hvorefter grosserer Ollendorf er eneejer, tinglyst nr. 190 d. 27.01.1906
1919        Julius Christensen og Søren Pedersen, skøde tinglyst nr. 16 d. 11.01.1919
1925       Søren Pedersen, eneejer iflg. skøde tinglyst nr. 1837 d. 05.09.1925
1928       Knud P. Knudsen, skøde tinglyst d. 23.05.1928
1929       Wald. Jacobsen, skøde tinglyst d. 18.06.1929
Der er bygget ny hovedbygning i 1942
1973       Hans Jacob Thybo Jacobsen, skøde tinglyst nr. 35441 d. 04.05.1973

Tilbage til Skovbjergvej