Skovbjergvej 35

   

                                     1947                                                                        1989

Skovbjergvej 35 ”Lille Skovbjerg”

Sønderlandet matr. 3c og 3bv – 12,3 ha. (2020)
1833  udstykket fra matr. 3a Skovbjerg

1846 Jens Christensen, skøde fra Mads Rahbek til svigersønnen JC, han står også nævnt som Jens Christensen Mølle
15.08.1883 udstykkes matr. 3i og 3k fra 3c
1875 Mads Chr. Jensen, Mourids Jensen og Mathias Rauff, skøde N297 og aftægtskontrakt tinglyst 20.03.1875
1883  Jens Christian Christensen, skøde tinglyst nr.585 d. 13.06.1885
1885  Christen Christiansen, skøde tinglyst nr. 586 d. 13.06.1885
1885  Hans P. Mariussen, skøde tinglyst nr. 555 d. 13.06.1885
1885  Ole Peder Jensen, mageskifteskøde tinglyst d. 21.11.1885
1891  Anders M. Møller, plantør, skøde tinglyst nr. 756 d. 03.10.1891
1901  Lars Christian Christiansen, skøde tinglyst nr. 160 d.26.01.1901
1916  Martin Christian Madsen, skøde tinglyst nr. 1762 d. 09.09.1916
1934  Laura Madsen, enke, skifteudskrift som adkomst for Laura Sivebæk Madsen fdt. Krøjgaard, tinglyst nr. 1641 d. 25.05.1934
1952  Johannes Madsen, søn, skøde tinglyst d. 23.04.1952
1974  Bodil Bjergbæk, skøde tinglyst L12597 d. 30.04.1974
1980  Flemming Otto Schaumburg, skøde tinglyst L41852 d. 28.10.1980
1995  Christian Ravn Jørgensen, skøde tinglyst L1602 d. 11.01.1995
2000  Kirsten Solvejg eg og Ole Henning Jørgensen, skøde tinglyst d. 07.03.2000

Tilbage til Skovbjergvej