Skovbjergvej 34

   

                                    1949                                                                          1989

Skovbjergvej 34 ”Fruerlund”

Sønderlandet matr. 4m, 4d, 5az, 5bf, 37h – 40.3 ha. (2020)
1908 Udstykket fra 4a af Jens Eskesen

1908  Christen Pedersen Lunde, skøde tinglyst L1677 d. 08.08.1908
1910  Rahbek Sørensen, købmand, skøde tinglyst L1926 d.21.10 1910
1911  Jesper Jensen, skøde tinglyst L1630 d. 19.08.1911 (L-195)
1925  Marie Jensen, skifteattest som adkomst tinglyst nr. 1938 d. 19.09.1925 (T-276)
1926  Anna og Johannes Chr. Nielsen, skøde tinglyst nr. 675 d. 20.03.1926 (T-294)
1964  Inger og Egon Nielsen, skøde tinglyst L7702 d. 10.09.1964
1998  Bo Rosenlund Nielsen, skøde tinglyst d. 08.07.1998

Tilbage til Skovbjergvej