Skovbjergvej 31

   

                                    1978                                                                         1989

Skovbjergvej 31” Kærhede Dambrug”

Sønderlandet matr. 4cc og 31c– 4,9 ha. (2020)

1965  Anders Johnsen og Eskild Johnsen (murermestre), skøde tinglyst L4010 d. 04.05.1965
1965  Vagn Jørgensen, fiskeriejer, skøde tinglyst L4011 d. 04.05.1965
2004  Kristian Ravn Jørgensen

Tilbage til Skovbjergvej