Skovbjergvej 26

   

                                   1949                                                                         1966

Skovbjergvej 26 ”Øster Fruergård”

Sønderlandet matr. 4cl – 2222 m2 – 2020 – Oprindelig Sønderlandet matr. 4a
Fruergård var oprindelig hele den gamle matrikel nr. 28, og var indtil slutningen af 1700-tallet én gård med 2 – 3 fæstere. Efterfølgende blev ejendommen delt to matrikler nr. 4 og 5.
Øster Fruergård fik matrikel nr. 4, og det er sikkert på denne gård, der omkr. 1750 boede en Peder Svendsen, måske en søn af Svend Christensen, der boede i Fruergård 1688.

1780  Svend Pedersen
1812  Erik Madsen, skøde 24.12.1812
1849  Svend Eriksen, skøde tinglyst d. 14.10.1854
SE var gift med Maren Kirstine Bertelsen (f. 1819 d. 1896)
1891  Jens Eskesen, skøde tinglyst nr. 230 d. 07.03.1891 (46-684)
JE var født i Borris 24.06.1866 og døde 27.07.1909 ved et ulykkestilfælde på stationen i Troldhede. Gift 1.g.m. Nielsine (d. 1893) d.a. Chr. Sand Jespersen, Stauning.
1911 Ane Lauridsen i ægteskab med Jesper Lauridsen, auktionsskøde som særeje iflg. Ægtepagt tinglyst nr. 587 d. 18.03.1911
1915 Jens P. Kristensen, tidligere mejeribestyrer, skøde tinglyst nr. 15590 d. 11.09.1915
1920 Søren Pedersen, skøde tinglyst nr. 1782 d. 27.08.1921 (P-404)
?        Jens Knudsen Jensen, ejede ejendommen i 1964, og flyttede i 1967 til Solhjemvej.
?        Hans Chr. Linddal
1975 Niels Johansen, skøde tinglyst L6139 d. 21.02.1975
1991 Stella Johansen og Kent Kjær Jensen i lige sameje tinglyst L36418 d.10.2.1991
1997 Anny og Johnnie Larsen, skøde tinglyst d. 25.03.1997
Matrikel 4 er nu helt udstykket og solgt fra Fruergård, bl.a. byggegrundene fra Søndergade og østpå til Sandetvej. Ejendommene på Skovbjergvej, flere ejendomme på Solhjemvej, og en enkelt på Engebækvej er også udstykket fra matr. 4

Tilbage til Skovbjergvej