Skolegade 1

Skolegade 1 og Skolegade 3

   

                                   1952                                                                        1964

Skolegade 1

Nørrelandet matr. 2l – 749 m2

1916  – Søren Olesen
1988 – Anders Olesen, Jens S. Olesen, Abelone Riis,
skifteretsattest som adkomst, arveudlægsskøde i lige sameje, 23.3.1988 L-9381 og L-9382
1988 – Bende Kaj Bennedsen, skøde 7.10.1988 kr. 255.000, L-31320
2011 – Kornvej K/S skødedato 05.12.2011

 

Skolegade 3

Nørrelandet matr. 2a, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds – 6,6 ha.

Hele matr. 2 er den oprindelige degnelod, som tilhørte embedet, området fra Torvegade til Skjernvej hørte stort set til degnen. Der var også en del andre parceller på Nørrelandet
Sdr. Felding Kommune
1910 – Anders Jørgensen, Drongstrup, skøde på matr.2 og 23 b læst 1183 15.1.1910
Skøde fra Jørgen Andersen til samme på 23a læst L171
1916 – Søren Laurids Olesen, skøde 21.10.1916, (M-434 L2016),
der tegnes aftægtskontrakt med AJ som nyder og SLO som yder
Skøde til samme på 17ba. 17.2.1917 (L489 N-10)
Skøde til samme på 2b 23.9.1916 (L-1817 M-422)
Matr. 2e solgt til A/S Sdr Felding Forsamlingshus kr. 500, L-1188
1960 – Bende Kaj Bennedsen,
skøde 2.5.1960, købesum 150.000-, L-2405
Skøde til samme 7.10.1987 på 17f. kr. 5.400, – , L-10848)
Skøde til samme på 43c, kr. 75.000, betinget skøde L-34450. endeligt skøde 14.1.1988,
2012- Aalykke K/S skødedato 26.11.2012

Tilbage til Skolegade