Skjernvej 155

   

                                   1949                                                                           1981

Skjernvej 155

Nørrelandet matr. nr. 16h og 16s – 28 ha. (2019)
Udstykke fra matr. 16b

1947 – Chr. Frølund Christensen, skøde 11.4.1947, L-132
1965 – Verner Kristensen og Vagn Nedergaard Jørgensen (lektorer), skøde 27.9.1965 i lige sameje,
1969 – Verner Kristensen, på Vagn Nedergaard Jørgensen andel, kr. 47.500 L-47513
1970 – Verner Kristensen og Svend Arne Kristensen, nu i fælleseje, kr. 43.500,
1986 – Verner Kristian Kristensen, skøde 9.12.1986 på halvdelen af 16h (nu eneejer) 
2006 – Lotte Kristensen, skødedato 09-03-2006
Areal 28 ha., heraf 12 ha. skov, eng og naturområder.

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej