Skjernvej 153

   

                                    1949                                                                          1966

Skjernvej 153 ”Gårdsviggård

Nørrelandet matr. nr. 16a, 16p og 16q – 80 ha. (2019)
Oprindelig gl. matr. Nr. 25

 1792 – Jens Svendsen
Skøde på matr. 16 Nørreland og 28 Sønderland 25.4. fra Anders Speitzer, Sindinggård til fæsteren Jens Svendsen, sælgerprioritet 296 Rgd. Htk. 3-0-2-2
1809 – Bertel Jensen,
Søn, skøde 30.6. g.m. Maren Pedersdatter fra Skarrild. 4 børn: Peder og Jens f. 1819,
Lars f. 1821, Niels f. ca. 1824.
BJ dør1828, og MP gifter sig med Peder Pedersen fra Vorgod. 1860 bliver hun enke igen.
BJ havde påbegyndt udstykningen af ejendommen inden sin død, men det bliver enken, der kom til at udstede skøderne.
Før udstykningen var ejendommen på 378 tdr.l. med htk 2-0-1-1,5
Ejede også matr. 28 Sønderlandet på 28 ha.
1828 – Maren Pedersdatter
1828 – Peder Pedersen
Gården udstykkes 15.5.1860
Hovedparcel 16a sælges til Jakob Nielsen
Matr. 16b, som er bebygget, beholder Maren Pedersdatter og Peder Pedersen
Matr. 28a solgt til Peder Nielsen
Matr. 28b solgt til Peder Christensen
Matr. 28c, 28d, 28e, 28f udstykkes og agtes solgt
1860 – Jacob Nielsen, skøde af 11.12.1860 tinglyst 8.3.1862. Der er en aftægtskontrakt til Maren Pedersdatter
1893 – Kirsten Marie Pedersen, tilladelse til at sidde i uskiftet bo
L845 2.9.1893 (51-262
1893 – Niels peder Jacobsen og Carl Marius Jacobsen,
1892 – Carl Marinus Jacobsen, Deklaration om ophævelse af sameje 25.11.1893 L1202 2.12.1893 (51-452)
Da JN døde arvede sønnerne gården, CMJ fik matr. 16a,
og hans bror Niels P. Jacobsen fik matr. 16d
1918 – Carl Ferdinand Hansen og Niels Rahbæk Sørensen,(købmand)
skøde 22.3.1918 læst L943 6.4.1918 CFH var bestyrer (opsynsmand) på optagelseshjemmet Lyng
Skøde fra Niels Rahbæk Sørensen hvorefter Carl Ferdinan Hansen er eneejer, læst L87 17.1.1920 (
CFH døde 31. januar 1923 af kræft
1923 – Anne Cathrine Hansen, skiftesudskrift som adkomst 12.11.1923
læst L402 23.2.1924
1924 – Sigvald Tved, skøde 1.2.1924 læst L405 23.2.1924 (S-74)
1925 – Andreas Pedersen Meldgaard, fra Nr. Vium, f. 3.6.1873 i Tosted, g.m. Kristiane. Skøde 16.2.1925 læst L431 28.2.1925 (T-38)
1927 – Carl Rasmussen, skøde læst 25.11.1927
1929 – Lindskov, skøde læst 12.10,1929 (dansk amerikaner)
Ft 1930 – Anders Vendelbo Pedersen, boede på ejendommen ved FT i 1930 og 1940
1944 – Jakob Bonde Pedersen, søn af Anders Vendelbo Pedersen,
skøde 25.5.1944, L-16
1971 – Peter Bennedsen, g.m. Colette, skøde 1.12.1971, 500.000, L-14355
Inden udstykningen i 1860 var ejendomme på over 200 ha.

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej