Skjernvej 151

   

                                    1949                                                                          1981

Skjernvej 151 ”Moesgård”

Nørrelandet matr. nr. 15a 4,5 ha
Oprindelig gl. matr. Nr. 20

1690 – Moesgård er benævnt som en helgård, der hører til Lundenæs og bebos af Peder Pedersen og hustru Karen Kristense Pedersen
1745 – Fæster Jens Madsen g.m. Else
1758 – Fæster Kristen Mikkelsen
1765 – Fæster Poul Kristensen
1792 – Poul Christensen, 1.3. skøde fra Speitzer, Sindinggård til fæsteren Pul Christensen
Htk. 3-7-1-1
1795 – Jens Christensen, stedsøn, skøde af 4.3.
Skøde fra Jens Christensen Moesgaard til Karsten Jensen, Fjelstervang på et stk. eng ”Lundeng” fra Jens Carstensens gård Htk. 0-1-0-1 7/18 tinglæst 28.9.1811
Ejendommen bestod af 4 huse
1827 – Chr. P. Jensen, søn
Skøde tinglæst 9.2.1828 – 400 Rgd + aftægt til Jens Christensen og hans søster Anna Catrine.
CPJ ejede også matr. nr. 27 Sønderland på 33 ha.
CPJ flyttede gården i 1854 fra beliggenheden syd for præstegården til dens nuværende placering. Ejendommen blev flyttet på som følge af den store oversvømmelse i 1849
16.10.1860 udstykkes 15b og 27b, (Nr. Moesgaard), solgt i 1862 til en søn
Inden udstykningen var ejendommen på 357 tdr.l. med htk. 2-0-2-0,5
Chr. P. Jensen var medlem af sogneforstanderskabet
1866 – Jens Bjørslev Pedersen, (søn, død 1884)
Skøde 23.11.1866, tinglæst d. 15.12.1866 (22-743)
Vandingskontrakt vedr. Skjern Å kanalen, tinglæst 22.10.1870 (26-40)
Skøde d. 18.3.1872, tinglæst d. 13.4.1872 fra Jens Jensen i Overby til Jens Bjørslev Pedersen på en ejendom i Overby (matr. 4e og 4f)for købesum 450 rd
(Er de mon gården som bliver kaldt Gaden eller Nedergaard)?
1884 – Ane Kirstine Pedersen, f. 17.6.1869, marts 1884, tinglæst 24.5.1884 (40-759
1893 – Christen Christensen,
1885 – Chr. Christensen, kaldet Moesgaard, svigersøn g.m. ”Stinne i Moesgaard”, vielsesattest som adkomst, tinglæst nr. 741 d. 29.7.1893 (51-)
1897 – V. Olldag, mageskifteskøde 22.6.1897, tinglæst nr. 882 d. 3.7.1897
1931 – Henry Eriksen Noer, skøde tinglæst nr. 1949 d. 1.9.1931
1935 – Valdemar Schack, Olldag, skøde tinglyst nr. (n-7456)
1946 – Kristen Olldag, skøde 14.9.1946. L-2750
1958 – Ejner Bonde Pedersen g.m. Anne skøde 12.5.1858, kr. 125.700, L-3940
1989 – Niels Jørn Bonde Pedersen, skøde på halvdelen af ejendommen,
5.4.1989 endeligt skøde
Interessentskab eje af Peter og Niels Jørgen Bonde Pedersen er oprettet d. ?
Areal 112 ha., heraf 6 ha. skov, 3 ha. fiskedamme og 33 ha. eng langs med Skjern Å, der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret flere gange. Kvægstald og værksted er opført 1978, ungdyr med spalter 1974, kombineret ungdyr- og kalvestald 1966, kalvestald og malkerum er ombygget til kvægstald i 1996, maskinhuse er opført 1968, 1985 og 1993, foderlade med nyt malkerum + kalvebokse med pattesystem 1993, roe- og halmhus 1995. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve.
2013 – Benno John Gosvig, skødedato 20-08-2013
Det meste af arealet er overført til et andet matrikelnummer, på matr, 15a er nu kun ca. 4 ha.

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej