Skjernvej 147B

   

                                   1952                                                                          1966

Skjernvej 147B Præstegården

Matriklen 1848 – matr. Nr. 1 hartkornl 3-0-1-2,25 = 219 tdr.l

Sognepræster i Sdr. Felding fra 1900
1899 – 1907 – Rudolf Helms
1909 – 1915 – J. F. V. M Kelstrup
1915 – 1920 – O. E. Madsen
1921 – 1923 – I. C. Poulsen
1923 – 1931 – A. H. Zeuthen
1931 – 1946 – W.F. Johansen
1946 – 1951 – A. F.N. Pedersen
1952 – 1954 – E. A. Kroghøj
1954 – 1966 – A. K. Jensen
1966 – 1981 – Bent Woller
1981 – 2019 – Orla Villekjær                  

Forpagter af præstegården fra 1902
1902 – Jørgen Jensen og Johan Jensen 1.maj 1902(læst nr. 599 24. okt. (F402))
1911 – Hans Peder Hansen og Peder Mourids Hansen (L706 1. April 1911)
1920 – Lars Carl Jacobsen kontrakt i 9 år fra 1.4.1920 til 31.3.1929
1929 – Arnold Rahbek Sørensen, kontrakt for 8 år fra 1.4.1929
1937 – Niels Jensen Sønderby Christensen kontrakt tinglyst 22.4.1937 nr.49

Matrikler
Nørrelandet:
1a Udstykket og solgt (Præstevænget og Skjernvej
1c Udstykket og solgt (Hedebyvej 4)
1d Udstykket og solgt (kommuneplantage)
1e Udstykket og solgt (Sdr. Felding Hovedskole)
1f Udstykket og solgt (bl.a. parceller på Skjernvej)     
Sønderlandet:
Alle parceller til matrikel nr. 1 på sønderlandet er udstykket og frasolgt
Moesgård (Assing): 56a, 56b, 56c er afhændet Assing 5.10.1910 iflg. m.skr.

Præstegården er nedbrudt og fjernet omkring 1970. Præsteskoven er bevaret. Efter privat initiativ er der bygget et ”halmhus” som fortrinsvis er til brug for byens børneinstitutioner og til andre rekreative formål, ligesom der i forbindelse hermed er bygget shelters og legeplads.

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej